Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970
Paters & Nonnen

Nadat ze in 1820 vanuit Dongen een nieuwe congregatie in Etten had opgericht, deed zuster Marie Joseph (Maria Raaymakers) twaalf jaar later, in 1832, opnieuw iets dergelijks: vanuit Etten stichtte ze met vijf van haar medezusters een congregatie met klooster in Roosendaal.

Maria Raaymakers (Mère Marie Joseph van Jezus, 1781-1867). Vanuit de rijksoverheid was een maximum gesteld aan de omvang van een congregatie, namelijk  twintig. Als de congregatie boven dat aantal dreigde te groeien, zat er voor de zusters niets anders op dan een nieuwe congregatie te beginnen. Ook in Roosendaal wijdden de zusters zich aan onderwijs en opvoeding.

Sinds de goedkeuring van de constituties in 1864 heet de congregatie pauselijk. Daarna werden op diverse andere plaatsen dochterkloosters (toen de overheidsvoorwaarden over omvang vervallen waren, kon dat binnen de congregatie blijven) en scholen gesticht. Onderwijs en opvoeding bleven belangrijke doelen, maar ook deden de zusters aan opvang van kinderen in weeshuizen en later ook aan verpleging, bejaardenzorg en pastoraat.

De officiële Latijnse benaming van de congregatie is Sorores Poenitentes-Recollectinae Immaculatae Conceptionis ofwel Zusters (Franciscanessen) Penitenten-Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, kortweg Franciscanessen van Roosendaal.

In 1841 vertrokken de eerste zusters naar de Nederlandse Antillen, in 1856 gingen ze ook naar Suriname. In 1847 was al het eerste huis in Engeland gevestigd en nog in 1961 stichtte de congregatie een klooster in de buitenwijken van Santiago in Chili.

De congregatie had negentien kloosters in Noord-Brabant:
- Bavel, Bethaniëklooster;
- Bergen op Zoom, Sint Antoniusgesticht;
- Breda, Sint Franciscusgesticht en Rosaschool, liefdegestichten en kloosters aan de Nieuwstraat;
- Nispen, klooster H. Antonius van Padua (Huize Moerendaal);
- Roosendaal, Klooster en moederhuis Mariadal, klooster Sint Elisabeth (Franciscusstede), Sint Jozefgesticht, H. Hartklooster, moederhuis Sainte Marie, Mariastede en Clarastede;
- Steenbergen, Weeshuis Sint Jozef;
- St. Willebrord, Sint Jozefgesticht;
- Wouw, Klooster Gerardus Majella;
- Zundert, Klooster Sint Anna.

Buiten Noord-Brabant had de congregatie kloosters in o.a. Amsterdam, Borgharen, Delft, Den Haag, Gouda, Groenlo, Monster en Velp. Daarnaast woonden er zusters verspreid in het land. De kloosters buiten Nederland lagen op de Antillen en in Suriname, Engeland en Chili.

Bron: Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.

Foto's

  • Maria Raaymakers (Mère Marie Joseph van Jezus, 1781-1867). Collectie West-Brabants Archief, nr. 2011-00647.
  • Roosendaal, ochtendwasbeurt, ca. 1965. Origineel: Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping. Bron: Katholiek Documentatie Centrum, nr. 2B1999.
  • Roosendaal, zusters Franciscanessen van Mariadal in koorgebed, ca. 1965. Origineel: Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping. Bron: Katholiek Documentatie Centrum, nr. 2B1992.
  • Roosendaal, Franciscanes van Mariadal in haar cel, ca. 1965. Origineel: Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping. Bron: Katholiek Documentatie Centrum, nr. 2B1991.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.