Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Colofon

Het BHIC wil graag de geschiedenis van Brabant op een prettige wijze onder de aandacht brengen. Dat doen we via verhalen en vaak ook via speciale thema’s.

“Wierook, wijwater en worstenbrood” is zo’n thema. Deze website gaat over het Rijke Roomse Leven in Noord-Brabant, grofweg tussen 1900 en 1970. Over gebouwen, zoals kloosters, kerken en Lourdesgrotten, maar vooral ook over mensen, de paters, fraters, broeders en zusters, de pastoors en de kapelaans. En niet in de laatste plaats over de gelovigen natuurlijk. Hoe hebben zij hun geloof beleefd en de rituelen die daarbij horen.

Bronnen en bijdragen

Voor de kloosters, de kloosterordes en de congregaties werden de gegevens vooral geput uit het boek van Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant, [Alphen aan de Maas] [2010]. Het beeldmateriaal werd ruimhartig beschikbaar gesteld, o.a. door diverse fotografen, door collega-archiefdiensten, het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven en het Katholiek Documentatie Centrum, door parochies en congregaties. Alles bij elkaar teveel om iedereen afzonderlijk op te noemen. Allen uiteraard hartelijk dank daarvoor.

Disclaimer

Voor alle foto's op onze website geldt, dat ze niet mogen worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende. Wij hebben ons uiterste best gedaan om van iedere foto de houder van de auteursrechten te achterhalen. Mocht iemand menen dat een foto hier toch ten onrechte gepubliceerd is, dan horen wij dat graag om vervolgens passende maatregelen te kunnen nemen.

Ontwikkeling en ontwerp

Tot slot: cruciaal bij het ontwikkelen van deze website zijn natuurlijk de bouwers en de vormgevers geweest:

Ontwikkeling website (interactie-ontwerp & techniek): Buro Meta
Vormgeving: Studio Tween.
Aan de basis lag mede onze hoofdwebsite, die werd gebouwd door Zicht online, Rotterdam.