Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De Zusters van Barmhartigheid van Ronse (Eindhoven) ZB

Paters & Nonnen

Begaan met de bedroevende leefsituatie van gewone mensen in de eerste helft van de negentiende eeuw in Zuid Oost-Vlaanderen, stichtte de priester Stefanus Modestus Glorieux in Ronse (B.) een congregatie voor vrouwelijke religieuzen, die zich zouden moeten bezighouden met de verschillende domeinen van hulpverlening.

Je moet dan denken aan onderwijs, verpleging, vooral van psychiatrische patiënten, opvoeding van jeugdigen en zorg voor bejaarden. De congregatie kreeg de naam Zusters van Barmhartigheid. Op 30 oktober 1845 werden de eerste acht vrouwelijke postulanten ingekleed. Jaren eerder had Glorieux al de mannencongregatie de Broeders van Dongen gesticht.

In 1853 kwamen de zusters naar Nederland. De Nederlandse provincie bestaat sinds 1956. De congregatie groeide en telde op haar hoogtepunt in 1950 750 leden.

Terwijl de zusters in België zich voornamelijk bezig hielden en houden met het onderwijs, de bejaardenhulp en de gezondheidszorg speelde de belangrijkste activiteit van de zusters in Nederland zich af op het terrein van de psychiatrie.

In Noord-Brabant waren er kloosters in:
- Eindhoven (klooster Angela in huize De Burgh);
- Haarsteeg (Huize Gertrudis);
- ’s-Hertogenbosch (H. LeonardusSint-Annagestichtgesticht Reinier van Arkel en gesticht Sint Joannes Baptist);
- Mariahout (klooster Mariënhof);
- Nieuw-Vossemeer (klooster Nazareth);
- Rosmalen (klooster bij Coudewater);
- Vorstenbosch (klooster) en
- Vught (klooster in Huize Voorburg).

Buiten de provincie waren de zusters aanwezig in Hees (bij Nijmegen) en verder in België en Afrika.

Foto’s
Eerwaarde Zuster Maria Ignatia, algemeen overste van de Zusters van Barmhartigheid van Ronse, ca. 1960. Bron: Katholiek Documentatie Centrum, fotonr. 1A20955.
Vught, interieur van de keuken van de psychiatrische inrichting Huize Voorburg, met enkele Zusters van Barmhartigheid aan het werk, jaren ‘30. Bron: BHIC, fotonr. FOTOVU.0565.

Bronnen
Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.
Reliwiki, lemma Kapel Coudewater.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.