Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Klooster Sint Anna, huize Duinendaal-Molenweide in Boxtel

Kloosters

Op initiatief van Mgr. Wilmer, toen nog deken van Boxtel, begon architect Goyarts uit Tilburg in 1853 met de bouw van het Sint Annagesticht, meer bekend als het liefdehuis op Duinendaal. Op 1 mei 1855 betrokken zes Zusters van de Choorstraat het gebouw voor het geven van onderwijs en het verplegen van oude vrouwen.

Duinendaal

Boxtel, Annaklooster Duinendaal, c. 1910. Foto: BHIC, fotonr. 1901-004060
Annaklooster Duinendaal, c. 1910. Foto: BHIC, fotonr. 1901-004060

Aan de wens om ook mannen te gaan verplegen konden deze zusters echter niet voldoen, en daarom trokken ze zich in 1861 terug. De Zusters van J.M.J. volgden hen 1 juli 1862 op. Met de geldelijke steun van de dames Ten Brink konden een kleine kapel en een gasthuis worden gebouwd. Het eerste ziekenhuis dateert van 1873.

De kapel werd in 1892 door een grotere vervangen. De oude school werd ingericht voor ‘pensionaires’ toen er in 1904 een nieuwe bewaarschool verrees. Architect J.H.H. van Groenendael ontwierp in 1907 een grotere kapel. In 1910 opende men een kliniek voor minvermogende zieken, terwijl een jaar eerder de Dr. Hoek’s Vereniging ter bestrijding van tbc was opgericht.

Boxtel, Annaklooster Duinendaal. Foto: Collectie Jan Smits
Annaklooster Duinendaal. Foto: Collectie Jan Smits

In 1920, toen de mulo Sint Jozef werd gebouwd, was het onderwijsterrein met lagere school en huishoudschool compleet en was Duinendaal een van de uitgebreidste huizen van de congregatie. In huize Sint Anna bleef men ouderen verzorgen.

Het meisjespensionaat is in 1962 gesloten en in 1972 is ook het klooster opgeheven. Alle gebouwen van klooster Duinendaal, inclusief de fraaie kapel, zijn in 1982 na jaren van leegstand en verval gesloopt.

Molenweide

In 1972 bouwde architect Jan Strik op het terrein van bejaardenhuis Molenweide een klein klooster aan de Achterbergstraat 18-20. De directie en een deel van de verzorgende staf van dit kloosterbejaardenoord werd gevormd door de Zusters van J.M.J., die er ook woonden. Er woonde ook een enkele zuster die in het Lidwinaziekenhuis werkte.

Naast de Zusters van J.M.J. nam men ook Witte Zusters, Witte Paters, broeders, Paters Oblaten en enkele leken op. Vanaf 28 september 1972 werd het klooster bewoond door de Witte Zusters, eigenaar was stichting Stichting Dommelhoven, vanaf 2000 de stichting Zorggroep Elde. In deze ‘aanleunwoning’ van Molenweide vormde zich in 2005 de nieuwe communiteit Molenwiek, die de communiteit van Esch ging vervangen. Er was ook plaats om zusters uit Afrika te huisvesten.

Boxtel, Annaklooster - Molenwiek. Foto: BHIC / Paul Huismans, 2014
Annaklooster - Molenwiek. Foto: BHIC / Paul Huismans, 2014

In 2005 is het gebouw door architectenbureau Koeman uit Vught verbouwd en uitgebreid met een volledige verpleegafdeling. Het is een huis voor ouderen en religieuzen van velerlei aard. Woonzorgcentrum Molenweide maakt sinds 2004 deel uit van Zorggroep Elde.

In 2017 is Molenweide verbouwd tot "het Wereldhuis" en zijn er, naast religieuzen en leken, ook moslimbewoners en Indonesische mensen vanuit Sefkat en Nieuw Beekvliet (andere verpleeghuizen van de stichting Elde) bij komen wonen. Er is nu naast de kapel ook een islamitische gebedsruimte. Er wonen nog 20 Witte Zusters, een aantal zusters van J.M.J. en enkele paters Assumptionisten in het Wereldhuis, naast de al genoemde bewoners (124 in totaal). Het is nu een verpleeghuis met een afdeling verzorgd wonen, nog steeds van Elde. {Vriendelijke aanvulling van Marina van Dalen].

Bron: Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.