Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De Franciscanessen van de H. Elisabeth

Paters & Nonnen

Om te voorzien in een groeiende behoefte aan goede verpleging aan huis stichtte Mgr. Henricus van Beek, bisschop van Breda, in 1880 deze congregatie als dochter van de Bredase Franciscanessen Alles voor Allen. De reden waarom daarvoor een aparte, nieuwe congregatie nodig zou zijn, lag bij de moeder overste van de Gasthuiszusters.


Zij was van mening, dat dit werk niet in overeenstemming was te brengen met het slot (het in afzondering en contemplatie leven van de zusters), dat door de regel werd voorgeschreven. Maar ze was wel bereid enkele van haar zusters af te staan voor dit werk.

Onder bescherming van de H. Elisabeth en levend volgens de leefregel van de Reguliere Derde Orde van Franciscus van Assisië begon de congregatie aan haar werk in Breda. Ze verspreidde zich uiteindelijk over heel Nederland, gespecialiseerd in ziekenzorg aan huis.


Later kwam daar zorg in ziekenhuizen bij, zoals in Leiden (Hooigracht). In 1935 telde de congegratie 11 huizen en ongeveer 300 leden. Het spanningsveld tussen de behoefte van de zusters aan contemplatie en de zorg, die vereiste dat men altijd klaar moest staan, is altijd blijven bestaan.

Vanaf 1925 waren er zusters in Nederlandsch Indië actief. Ze bedienden een ziekenhuis in het apostolisch vicariaat Medan dat aan de Minderbroeders Kapucijnen was toevertrouwd. Indonesië werd in 1992 een zelfstandige provincie van de congregatie.

In Noord-Brabant hadden de Franciscanessen van de H. Elisabeth kloosters in:
- Breda, klooster aan de Sint-Janstraat; Sint Elisabethgesticht, moederhuis; Maria Mater Dei;
- Dongen, klooster Moeder van Smarten;
- Gilze, Huize Sint Franciscus;
- Princenhage, Sint Luciagesticht (Sint Annagesticht).


Buiten Noord-Brabant waren er kloosters in o.a. Doesburg, Haarlem, Hillegom, Leiden, Rotterdam en Zoeterwoude en buiten Nederland in Medan (Indonesië). Ze stonden ook wel bekend als de Zusters van de Meerten Verhoffstraat.

Foto's

  • Röntgenafdeling van het St. Elisabethziekenhuis van de zusters te Leiden, ca. 1930. Bron: Erfgoedcentrum Nederlands  Kloosterleven, Coll. BM-Z055, fotonr. 178093.
  • Zusters Aurelia en Waldrada voeren de kippen in de tuin van het oude moederhuis te Breda, c. 1960. Bron: Erfgoedcentrum Nederlands  Kloosterleven, Coll. BM-Z055, fotonr. 178001.
  • Tijdens de verbouwing van het klooster te Breda werken de zusters rustig door in de binnentuin, z.j. Bron: Erfgoedcentrum Nederlands  Kloosterleven, Coll. BM-Z055, fotonr. 178081.

Bron: Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.

2

Reacties (2)

Nico Peters zei op 24 september 2020 om 19:35 uur

In Breda hadden deze zusters alleen een klooster in de Hendrikstraat, later de Meerten Verhoffstraat. Verder in Noord-Brabant in Gilze. De overige genoemde vestigingen zijn van de Franciscanessen Alles voor Allen. Sinds 2011 wonen de zusters in Valkenhove aan de J.F. Kennedylaan te Breda.

Modesta Xaveria zei op 1 mei 2023 om 07:27 uur

The new mission started in Indonesia in 1925, is now continue doing God's work. There are nearly 200 Indonesian sisters living out the spirituality of the Congregation and serving God in many ways. I am so blessed to be one of them. God bless always.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.