Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Klooster van O.L. Vrouw in Gemert

Kloosters

Het kerkbestuur van de parochie van Sint Jans-Onthoofding wilde buiten de bebouwde kom van Gemert, in de Pandelaar, een school bouwen. Pastoor J. Kuyte had de Franciscanessen van Oirschot gevraagd les te komen geven. Als slotzusters konden ze dit er niet bij doen en bovendien was er geen klooster.

Toen de pastoor na een tip van pastoor J. van Leeuwen uit Helmond de Zusters van O.L. Vrouw van Tegelen bereid vond, werd de school gebouwd. De zusters zouden gaan wonen in een huis in de Kerkstraat.

Klooster aan de Virmundtstraat (foto: BHIC / Paul Huismans, 2014)

Klooster aan de Virmundtstraat (foto: BHIC / Paul Huismans, 2014)

Op 1 september 1939 werd de Mariaschool officieel geopend, maar de kinderen werden voor onbepaalde tijd met vakantie gestuurd omdat de school en het zusterhuis onmiddellijk door gemobiliseerde soldaten werden ingenomen. Pas 3 januari 1940 konden de lessen beginnen. De zusters gingen elke dag met de bus vanuit Helmond naar Gemert omdat het zusterhuis nog door soldaten was bezet.

Pastoor Kuyte kreeg van mevrouw Corstens in de Virmundtstraat een huis aangeboden, dat na bezichtiging door moeder Maria Garcia uit Helmond in allerijl bewoonbaar werd gemaakt. De zusters huurden dit huis en woonden er vanaf 12 januari 1940. Het klooster werd 15 juli 1953 opgeheven. Het huis is nog steeds bewoond.

Bron: Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.