Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Klooster H. Paulus in Eindhoven

Kloosters

Op 8 december 1860 begonnen de Zusters van Liefde van Tilburg met onderwijs en verzorging van oude vrouwen en hulpbehoevenden. Toen het oude gebouw niet meer voldeed besloot pastoor G.A. de Roij in 1910 tot de bouw van een nieuw klooster, waarvoor architect L. Kooken uit Eindhoven de plannen tekende.

Foto: BHIC, collectie Provincie Noord-Brabant
Foto: BHIC, collectie Provincie Noord-Brabant


Ook breidde hij de meisjesschool uit in 1913. Architect A.H. van Rijsingen bouwde in 1922 aansluitend een gymzaal en nieuwe lokalen.

In de tuin bouwde architect Kooken in 1930 een boerderij met woning voor de knecht.

De zusters trokken zich terug in 1958 en verhuisden naar de Gasthuisstraat. Het huis kwam in bezit van de parochie Stratum.

Foto: BHIC, collectie Provincie Noord-Brabant
Foto: BHIC, collectie Provincie Noord-Brabant


Het complex heeft een tijdlang gediend als verzorgingshuis, maar werd later omgebouwd tot studentenwoningen. Het was tot 2006 in gebruik bij het verpleeghuis Strijp en De Passaat, maar werd daarna in opdracht van SVVE De Archipel vervangen door een groots nieuwbouwplan Strijp.

Het oude bakstenen klooster had een heiligenbeeld in de topgevel. De rechtse vleugel stond haaks op de voorbouw. Hij bevatte de refter met daarboven, op de derde etage, de kapel. Links van het hoofdgebouw stond het schoolgebouwtje. Dit had een trapgevel en in de nis een beeld van Vincentius à Paulo. Een hekwerk omsloot het pand.

Bron: J. Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant, Alphen a/d Maas, 2010

2

Reacties (2)

Strijards zei op 8 november 2022 om 08:22 uur

Genoveva van Beek was de eerste Moeder Overste van dit succursaal -- deze nevenvestiging, dus -- van de in 1860 al immens gewassen congregatie van de zusters van Liefde van Schijndel. En die kloosterlijke organisatie was weer een afsplitsing van de congregatie van de zusters van Liefde van Tilburg. Genoveva was een "godsvruchtige dogter" van vrome en welgestelde notabelen te Strijp, die een groot perceel schonken aan de pastoor van dat dorp, Philippus van Griensven in 1861. Een stuk weide en een heel huis. Teneinde daarop en daarin een "Liefdesgestigt" te doen verrijzen "ter erbarming over kranke en hulpeloze Ouden van Dagen, weezen en meisjes uit de mindere stand ter "onderrigting" in de maatschappelijke en christelijke algemeene deugden die betamelijk zijn", aldus de fraaie notariële acte uit 1861. Van Griensven werd nu verschrikkelijk tegengewerkt door de burgerljke gemeente van Strijp. Want de kinderen die deze zusterschool aantrok, gingen (dus) niet meer naar de openbare Strijpse lagere school, waarvoor die gemeente jaarlijks per hoofd van de geschatte inwoners een forfaitair bedrag kreeg. Zulks ingevolge de Onderwijswet-Van der Palm. Uit 1806. Van Griensven kwam in grote moeilijkheden, toen hij bij het schoolplein een artesische put deed slaan. Die activiteit deed de derde tot en met vijfde onderlaag van het sedert de middeleeuwen gebezigde kerkhof rond de oude parochiekerk verschuiven in de richting van de gemeenschappelijke brandkuil op de dorpsdriehoek, de "gemeyne weide". Lijkengif uit de recentere lagen deelde zich mee aan het doorsijpelend Genderwater. In de grachten rondom de kerk. Maar de Strijpenaren plachten daaruit hun drinkwater te putten. gevolg: massale cholera-epidemieën en katterale koortsen. COVID was er niets bij. Allemaal de schuld van Van Griensven. Zei de burgemeester. En dus ook van Genoveva die zijn "willoos werktuig" was. Justitie kwam er tussen. Een boeiende reeks procedures. Fraaie in ambtelijk proza beschikbaar bij Justitie. Prachtverhalen. Over de nooddruft van die tijden.

Marilou NillesenBHIC zei op 8 november 2022 om 14:04 uur

Wat een verhaal, Gerard, het lijkt wel een drama in drie bedrijven. Fascinerend zeg.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.