Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De Zusters van O.L. Vrouw van Liefde van de Goede Herder

Paters & Nonnen

In 1814 trad Rose Virginie Pelletier toe tot de congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde in Tours (F). Deze congregatie was door de H. Johannes Eudes in 1641 gesticht met als doel reclasseringswerk onder vrouwen. Rose Pelletier nam de kloosternaam aan van Maria Euphrasia. In 1825 werd zij tot overste van haar klooster in Tours gekozen.

Op een verzoek van de bisschop van Angers reageerde ze door in 1829 een dochterklooster van O.L. Vrouw van Liefde in Angers te stichten. Ze noemde het klooster “Goede Herder”, ter herinnering aan een instelling die vóór de Franse Revolutie in Angers vrouwen geholpen had, zoals de zusters van O.L. Vrouw van Liefde dat nu voortaan zouden gaan doen.

Moeder Maria Euphrasia kreeg daarna nog talrijke andere verzoeken om kloosterstichtingen en om daar enige structuur in te houden, verzocht ze het Vaticaan om een generalaat te mogen oprichten.

Die toestemming kwam in januari 1835, met als gevolg dat in Angers een geheel nieuwe congregatie van de “Zusters van O.L. Vrouw van Liefde van de Goede Herder in Angers” het licht zag, een zelfstandige congregatie onder de Regel van Augustinus. In 1853 volgde de goedkeuring van de constituties door paus Gregorius XVI.


De congregatie groeide snel, niet alleen in Frankrijk, maar over de hele wereld. Toen moeder Maria Euphrasia op 24 april 1868 stierf, waren er wereldwijd al 110 huizen. Maria Euphrasia werd heilig verklaard op 2 mei 1940. Tijdens het generaal kapittel in 1969 werd de officiële naam van de congregatie verkort tot: O.L. Vrouw van Liefde van de Goede Herder.

De congregatie telde op haar hoogtepunt 347 huizen, verspreid over de hele wereld. In Nederland vestigde ze zich in 1860 te Zoeterwoude.

De zusters verenigen het contemplatieve leven met het actieve. Doel van het contemplatieve deel is ‘zelfheiliging’. De zusters leggen daarvoor zelfs een vierde gelofte af (naast die van armoe, kuisheid en gehoorzaamheid), namelijk die van ‘zielenijver’. In het actieve deel dragen de zusters zorg voor voogdij- en regeringskinderen en internaten van de kinderbescherming. Ook zorgen ze voor moeilijk opvoedbare kinderen in observatie-, rehabilitatie- en overgangshuizen voor meisjes.

In Noord-Brabant hadden de Zusters van de Goede Herder, zoals ze kortweg ook wel genoemd werden, huizen in Someren (Huize Witven) en Tilburg (klooster de Goede Herder). Buiten de provincie zaten ze in Almelo, Bloemendaal, Leiderdorp, Velp bij Arnhem en Zoeterwoude.

Buiten Nederland waren de zusters actief in Afrika, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Hongarije en Tsjechië. De Nederlandse provincie had een stichting in Jakarta.

Foto’s
Moeder Marie Euphrasia, Rose Virginie Pelletier (1796-1868). Bron: Website Congregatie.
Het habijt van de Zusters van de Goede Herder, 1930. Bron: Katholiek Documentatie Centrum, fotonr. 2B6918.
Professie van Zr. M. Alexandra (1906-1986), 1944. Bron: Katholiek Documentatie Centrum, fotonr. 1A21253.
Zusters van de Goede Herder, c. 1965. Origineel: Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping. Bron: Katholiek Documentatie Centrum, fotonr. 2B1723.
Zusters van de Goede Herder in gebed, c. 1965. Origineel: Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping. Bron: Katholiek Documentatie Centrum, fotonr. 2B1720.

Bronnen
Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.
Website Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.