Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De San Salvatorkerk in Orthen

RK kerken

Orthen is als parochie ontstaan in de 13e eeuw en daarmee ouder dan ’s-Hertogenbosch. Het kerkgebouw aan het Schaarhuisplein is echter nog niet zo oud.Foto: Christian van der Ven, 2013. Bron: Wikimedia Commons

Foto: Christian van der Ven, 2013. Bron: Wikimedia Commons

Tijdens de Republiek kerkten de katholieken in een schuurkerk. Die brandde in 1886 echter af. De opvolger was een neoromaans gebouw, dat aan de H. Lambertus werd gewijd. De consecratie vond plaats in 1889.

Door de groei van Orthen na de oorlog kwam de kerk buiten het centrum te liggen. Daarom werd in 1956 het huidige kerkgebouw gebouwd, naar een ontwerp in Bossche-Schoolstijl van P.W. de Graaf. Net als de middeleeuwse parochie werd het gewijd aan San Salvator. De Lambertuskerk werd vervolgens afgebroken.

De kerkgemeenschap van de San Salvator voer jarenlang een liberale koers. Men verzette zich in 2011 tegen de benoeming van hulpbisschop Mutsaerts tot waarnemend pastoor, omdat die een strikte navolging van de officiële liturgie voorstond. Toen de benoeming toch werd doorgezet week een deel van de gemeenschap uit naar een alternatieve locatie.Pastoor Schouten

Installatie pastoor J.E. Schouten. V.l.n.r. emeritus-pastoor Verhoeven; moeder pastoor Schouten; pastoor Schouten, deken Van Loon, 1954 (foto: Fotopersbureau Het Zuiden, bron: collectie Erfgoed 's-Hertogenbosch, id.nr. 0010470)

De kerk is op 1 december 2014 onttrokken aan de eredienst. Het gebouw wordt sindsdien gebruikt als opslagplaats voor kerkelijke goederen en kunst, afkomstig uit andere kerken in de regio die worden gesloten.

De parochianen van de San Salvator stonden in de jaren vijftig en zestig onder de hoede van pastoor J.E. Schouten, die we hiernaast op de foto zien op de dag van zijn installatie. Over hem en de andere zielzorgers van deze kerk weet jij vast nog wel een verhaal of twee. Vertel ze ons hieronder!

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.