Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970
Paters & Nonnen

De van oorsprong Franse nonnencongregatie ‘La Compagnie de Marie Notre-Dame’, in Nederland genoemd ‘Zusters van het Gezelschap van Maria’, of ook wel ‘Dochters van Onze Lieve Vrouw’, werd gesticht door Johanna (Jeanne) de Lestonnac (1557-1640) in 1607 in Bordeaux. De congregatie heeft als doel om via onderwijs aan meisjes een tegenwicht te bieden tegen het calvinisme (i.c. de Hugenoten).

De regel voor de nieuwe congregatie werd opgesteld in de geest van de Jezuïeten en door paus Paulus V in 1607 goedgekeurd. De zusters ontvingen in 1608 hun habijt en in 1610 werd Jeanne moeder-overste van het eerste huis van de Dochters van O. L. Vrouw.

De congregatie groeide snel, in eerste instantie vooral in Zuid-Frankrijk. Bij het overlijden van de stichteres in 1640 waren er al 40 kloosters met bloeiende onderwijsinrichtingen. Daarna vestigden de zusters zich nog in Spanje, Italië, België, Engeland en Midden- en Zuid-Amerika. De stichteres Jeanne van Lestonnac werd in 1900 zalig en in 1949 heilig verklaard.

De zusters kwamen in 1903 naar Nederland, verdreven uit Frankrijk door het antiklerikale regime dat daar toen heerste. Zusters uit Vienne openden in Oss het eerste huis, waar zij Franse les gaven. Tien jaar later verhuisden ze naar Nijmegen. In 1910 opende de congregatie huizen in Vaassen en Asten. Vanuit die laatste plaats gingen er in 1912 nog zusters naar Tilburg, waar ze een bewaarschool en een lagere school bemensten.

In 1921 keerden zowel de Astense als de Tilburgse zusters terug naar Frankrijk. In 1946 stichtte het moederhuis in Nijmegen echter opnieuw een klooster in Asten, voor het geven van lager, naai- en huishoudonderwijs aan meisjes. Het generalaat van de congregatie is in Rome gevestigd, Nederland vormt sinds 4 december 1946 een vice-provincie.

In Noord-Brabant hadden de Dochters dus kloosters in Asten, klooster Ave Maria (1910-1921) en opnieuw Ave Maria (1946-1978); Oss, klooster Sancta Johanna en Tilburg, Klooster Ave Maria.

Buiten Noord-Brabant waren er kloosters in Vaassen, Maastricht en Nijmegen en buiten Nederland verspreidde de orde zich vanuit vele huizen in Frankrijk spoedig naar Engeland, Spanje, Zuid- en Noord-Amerika en Mexico

Foto‘s
De heilige non Jeanne de Lestonnac onderricht meisjes. Bron: Heiligennet.
Nijmegen, een Dochter van O.L. Vrouw in het kleuteronderwijs, 1962. Bron: Katholiek Documentatie Centrum, fotonr. TF1A24372.

Bron
Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.