Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Herdertjes op drift

Het is de winter van 1941/42. Op het eerste gezicht is dit een gewoon winters tafereeltje, maar in werkelijkheid zien we hier een aantal studenten van het Groot-Seminarie te Haaren, die in ballingschap in Vught verblijven.In september 1941 werd het seminarie namelijk door de bezetter gevorderd, inclusief de inboedel en een groot deel van de persoonlijke bezittingen. Het instituut werd provisorisch verbouwd tot gevangenenkamp en de studenten vonden onderdak op Maria-Oord.

In maart 1942 werden ze ook daar buiten gesmeten, met achterlating van zelfs de laatste persoonlijke bezittingen, die ze eerder nog uit Haaren mee hadden kunnen smokkelen. Het vervolg van de oorlog brachten ze onder primitieve omstandigheden in Tilburg door.

Toen de Duitsers in 1944 eindelijk uit Haaren verdreven waren, werd het Seminarie eerst in gebruik genomen door de Engelse bevrijders en vervolgens door de Canadezen.

Pas in mei 1945 werd het gebouw, slechts licht beschadigd maar totaal uitgewoond en zwaar vervuild, weer vrijgegeven. In de zomer van 1945 werd het door de Zusters van Moerdijk met vereende krachten schoongemaakt waarna de studenten weer terug zouden kunnen keren. Dachten ze…


In werkelijkheid werd het gebouw, toen het weer toonbaar was, gevorderd door de UNRRA; de United Nations Relief and Rehabilitation Administration. Deze nu wat vergeten instelling was door president Roosevelt in het leven geroepen. Ze hield zich aanvankelijk vooral bezig met de repatriëring van de door de oorlog ontheemden en ex-krijgsgevangenen. Later zorgde ze voor kleding, voedsel, landbouwzaden, etc. De taken van het UNRRA werden uiteindelijk overgenomen door het Europees Herstelprogramma, tegenwoordig beter bekend als het Marshallplan.

Al met al duurde het uiteindelijk tot maart 1946 voordat de studenten konden terugkeren naar hun seminarium. Misschien is het maar goed dat de aankomende priestertjes, toen deze foto genomen werd, geen idee hadden van wat hun nog te wachten stond…

_______
Bron:
A.J.M. van Hedel & M.H.J. Paijmans (Samenst.): “Van Seminarie tot Cello”, 1836 tot 2003 (Seminarie)

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.