Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Lourdesgrot in Katwijk

Lourdesgrotten

Vanuit zijn bijzondere verering voor O.L. Vrouw van Lourdes besloot de bouwpastoor van Katwijk aan de Maas, Joannes Suys, in 1887 een processiepark aan te leggen, met daarin een Lourdesgrot. Het jaar daarop was de grot, een exacte kopie van de echte grot in Lourdes op halve grootte, klaar om ingezegend te worden.

De grot in c. 1920Dat gebeurde op 14 mei 1888, tegelijk met het plaasten van een Mariabeeld en een beeld van een knielende Bernadette. Ontwerp en begeleiding van de bouw lag in handen van architect Hendriks uit Oss. De grot is opgetrokken uit beton en cement over een kern van baksteen.

Aan de rechterwand van de grotkapel is een in wit marmer gevatte steen uit de grot van Lourdes aangebracht. Links voor de grot steken drie kranen uit een hardstenen pomphuisje waarop in wit marmer een citaat van Maria staat gebeiteld: "Allez boire a la fontaine et vous y laver, 23 fevrier 1858". (Zoals Maria op 23 februari 1858 tegen Bernadette zei: "drink uit de bron en was je er").


Foto Henk Buijks/BHIC, 2008 Foto: Henk Buijks/BHIC, 2008

De inzegening werd verricht door pater Reuser s.j. uit Amsterdam. In de decennia daarna werd Katwijk een geliefd bedevaartsoord. Pelgrims kwamen uit het hele land, maar vooral ook uit de buurt. In de Mariamaand (mei), op Maria Hemelvaart (15 augustus) en op de eerste zondag van de Rozenkransmaand (oktober) werden er processies gehouden. Hoewel sinds de jaren ’70 de georganiseerde, jaarlijkse processies sterk in aantal afgenomen zijn, is de verering gebleven.

Openluchtmis bij afscheid pastoor, 1985, Foto: Ger LoefIn december 1912 werd de grot opnieuw van cement voorzien, aangezien dat op een aantal plaatsen losgelaten had. In 1944 kreeg het processiepark veel granaatinslagen te verduren, maar de Lourdesgrot zelf bleef gespaard.

In 1958, ter gelegenheid van het eeuwfeest van de verschijningen te Lourdes, heeft het Mariabeeld een gouden kroon gekregen, gemaakt door edelsmid H. van Thillart uit 's-Hertogenbosch.

In 1997 is de grot grondig gerestaureerd. Direct voor de grotkapel kwam een vast stenen altaar voor diensten in de openlucht. In 2015 zijn er plannen gemaakt voor  een flinke opknapbeurt en herinrichting van het gehele processiepark. De Katwijkse Lourdesgrot is een Rijksmonument (nr 517525).

Bronnen:
Rijksmonumenten; De Nederlandse Bedevaartbank van het Meertensinstituut, lemma Katwijk door  Eric Venbrux. Zie ook de beeldbank Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, fotonrs. 20348452 en .

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.