Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Klooster H. Petrus' Stoel in Dussen

Kloosters

Midden in het dorp begonnen de Zusters van Liefde van Tilburg in 1861 met het onderwijs aan zestig kinderen. De zusters zetten zich in voor onderwijs, opvoeding van weesmeisjes en bejaardenzorg. Het gesticht van Dussen is opgericht door pastoor P.L. Stael en de dames Johanna en Adriana Stael, die weldoensters van de zusters bleven.

Op 27 juni 1861 was de inwijding. De kapel kon pas in juli in gebruik worden genomen. In 1872 werd naast het klooster het gasthuis gebouwd.

Een brand in een schuur in 1892 sloeg over naar de kerk, het raadhuis en naar een groot aantal woningen. Met moeite bleven de pastorie en het klooster gespaard, er ging veel archiefmateriaal verloren. Op 15 augustus 1894 werd een nieuwe kerk ingewijd.

Foto: collectie Zusters van Liefde (Tilburg). Bron: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Foto: Het klooster aan de Oude Kerkstraat. (collectie Zusters van Liefde van Tilburg. Bron: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, fotonummer BM-Z153)

In 1905, toen het klooster bijna onbewoonbaar was geworden, besloot men tot een ingrijpende verbouwing. Architect Claase uit Nijmegen maakte het plan. Het gebouw kreeg twee zijvleugels en men vernieuwde het dak, de refter, de recreatiezaal, de keuken en de veranda. In 1912 is de kapel geheel gerestaureerd. Bij het klooster-gasthuis behoorde een grote tuin, die de zusters met hulp van de ouden van dagen hebben onderhouden.

Eind 1944 raakte het huis ernstig beschadigd bij een bombardement, waarbij veel documenten over de geschiedenis van Dussen en de parochie verloren zijn gegaan. Kerk, klooster en gasthuis hebben de oorlog niet overleefd.

Na de bevrijding werd de voormalige pastorie tot klooster verbouwd. De zusters verlieten dit klooster in 1955 en gingen wonen in het klooster in Hank, van waaruit ze de scholen in Dussen tot 1979 bedienden.

De zusters kwamen in 1968 naar Dussen terug en woonden tot 1990 in een woonhuis aan de Van der Dussenlaan. Na de sluiting van het klooster werd de leerfabriek WEK in het pand gevestigd. Het is gesloopt voor de aanleg van de provinciale weg van Hank naar Wijk en Aalburg.

Bron: J. Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant, Alphen a/d Maas, 2010

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.