Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Klooster H. Bartholomeus in Asten

Kloosters

De Zusters van Liefde van Tilburg hebben in Asten heel wat ge- en verbouwd. Ze verzorgden ouden van dagen en gaven onderwijs aan meisjes. Oudere Astenaren zullen zich dat misschien nog herinneren. In 1841 hadden de Zusters in Asten een klooster gesticht in nauwe samenwerking met pastoor Bartholomeus Kemps.

De villa van Bluyssen, sinds 1904 onderdeel van het complex (foto: J. Smits, 2010)
De villa van Bluyssen, sinds 1904 onderdeel van het complex (foto: J. Smits, 2010)

Ze begonnen hun liefdewerken in een huis tegenover de pastorie, dat in 1852 werd uitgebreid en waarbij ook de kapel werd vergroot. In 1866 is het geheel verbouwd.

De gemeente gaf in 1845 goedkeuring voor het oprichten van een lagere school ‘buiten bezwaar van de gemeente of ‘s lands kas’. Het onderwijs in lezen, schrijven en rekenen mocht alleen aan meisjes worden gegeven.

In 1867 werd aan het Koningsplein, op de plaats van brouwerij Berkers, een nieuw klooster gebouwd, naar plannen van architect Goyarts uit Tilburg. De zusters openden toen tevens een bewaarschool. In 1884 werden de oude bouwvallige gebouwen afgebroken en verrees er een nieuw liefdegesticht aan de Kerkstraat. Elf jaar later weken de zusters uit naar de oude openbare school, waar een nieuwe school en een slaapzaal werden gebouwd.

De aanbouw uit 1939 (foto: J. Smits, 2010)
De aanbouw uit 1939 (foto: J. Smits, 2010)
Foto: J. Smits, 2010
Foto: J. Smits, 2010

Terwijl de voorgevel van de vrouwenbouw nog in 1901 was verfraaid, kon men in 1908 de belendende villa Sint Jozef kopen. Deze villa was in 1850 gebouwd door de familie Bluyssen en was sinds 1904 onderdeel van het gasthuis. Vervolgens bouwde architect Wolters uit Eindhoven in 1917 een nieuwe bewaarschool met een aparte kleuterschool, waarvan een deel werd ingericht als naaischool.

Rond 1930 was de huisvesting van de meisjesschool veel te klein geworden en kochten de zusters een nieuw terrein aan de Julianastraat en de Kerkstraat voor de bouw van een nieuw klooster met scholen. Architect L. de Vries uit Helmond ontwierp de gebouwen en op 5 mei 1931 vond de opening plaats. De oude gebouwen werden in 1939 afgebroken - op de villa en vleugel van De Vries na - en vervangen door nieuwbouw van architect Clement.

In 1964 verdween wederom een deel van dit oude klooster. Architect Reintjes uit Eindhoven renoveerde het voorhuis en ontwierp een nieuwe entree aan het Koningsplein. Tevens bouwde hij een kapel, die 20 november 1970 werd ingezegend. In dat jaar werd de nieuwbouw aan de Kerkstraat opgeleverd. De zusters droegen het bestuur van het huis in 1974 over aan een nieuwe stichting. Het klooster is opgeheven in 1977 en een jaar later verliet de laatste zuster het klooster.

De Stichting Huisvesting Ouderen Asten nam het huis in 1991 in beheer. Het werd gemoderniseerd voor ouderenzorg.

Bron: J. Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant, Alphen aan de Maas, 2010

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.