Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Het zieleheil van Wilbertoord

RK kerken

De eerste die iets wilde doen voor het geestelijk heil van de bewoners van Wilbertoord was Dominicus van Ophoven. Hij was van plan daarvoor op zijn landgoed een kapel neer te zetten en missen te laten lezen. Als dienstdoend priester had hij een Dominicaan uit Langenboom op het oog.

Wilbertoord, Interieur van het noodkerkje
Interieur van het noodkerkje


Met dit plan toog Van Ophoven in 1885 naar de bisschop van ’s?Hertogenbosch, maar die voelde er niets voor, daarin gesteund (geadviseerd) door de Millse pastoor.Een halve eeuw ging voorbij. En in 1942 kwam er een klein houten noodkerkje, dat onderhorig bleef aan de moederkerk in Mill. Het hout kwam van de bekisting van de betonnen kazematten langs het Defensiekanaal. “Onder het oog van de vijand werd dat weggesleept”, vertelde later een inwoner uit Wilbertoord. De Millse kunstenaar Kees Bastiaans maakte een interieurschildering van Sint Willibrord die het geloof verkondigde aan de bewoners van de Peel.

Het gebouwtje bleek al direct na de opening veel te klein, maar vanwege de heersende materiaalschaarste moesten de kerkgangers nog een paar jaar op de noodzakelijke uitbreiding wachten. Pas in 1947 gaf het bisdom toestemming om het kerkje uit te breiden. In minder dan 4 weken voldeed de kerk aan de ruimtebehoefte van de Wilbertoordse kerkganger. Nu nog zitbanken!

De RK kerk van Wilbertoord (foto: BHIC / Henk Buijks)
Foto: BHIC / Henk Buijks


In 1965 kwam in de plaats van het noodkerkje een modern kerkgebouw, groot genoeg voor 350 personen. (In de oude kerk konden maximaal 142 mensen een plekje vinden). De kerk kreeg drie klokken: de Jacobusklok, de Willibrordusklok en de Sint-Josephklok. In juni 1966 werd de kerk in gebruik genomen door bisschop Bluyssen.

Het noodkerkje uit 1942 had nog altijd deel uitgemaakt van de Millse Willibrordusparochie, zelfs al vond de toenmalige Millse pastoor Peters dat  “de Peel” best een eigen parochie kon vormen. Een eerste stap naar zelfstandigheid kwam met de benoeming van Pater J. Belt S.C.J. tot ‘rector’ van de Sint-Josephkerk in augustus 1958. Op 15 juli 1962 werd het rectoraat verheven tot pastoraat en twee dagen later werd rector Belt tot pastoor geïnstaleerd. Hij bleef dat tot aan zijn overlijden in februari 1976.

Pater J. Jonk S.C.J. volgde hem op en bleef pastoor in Wilbertoord tot 1 september 1998. Hij overleed op 24 januari 2001 te Wanroij. Deken Bogers werkte sinds 1998 met zijn assistent Rovers in de Josephparochie. Op 16 januari 2004 ging in gemeenschapshuis “De Wilg” te Wilbertoord de pastorale eenheid Mill van start, een samenwerkingsverband van de vijf Millse parochies.

De kerk was natuurlijk middelpunt van de parochie, maar als gelovige had je te maken met mijnheer pastoor en zijn kapelaans. Kun je ze nog voor de geest halen? Denk aan pastoor Belt, hiervoor al genoemd. Hieronder zien we hem op de foto tijdens een bijzondere bijeenkomst in Wilbertoord in 1965, op het punt om wat Peelwater te proeven. Over hem en de andere zielzorgers van de H. Josephkerk weet jij vast nog wel een verhaal of twee te vertellen. Je kunt ze hieronder met ons delen!

Actie om waterleiding in Wilbertoord, 5 januari 1965. De man met kopje in de hand is pastoor Belt. De vrouw met bril Stina v.d.Ligt-Weerts. De man zittend achter de tafel Bert Couwenberg (voorzitter of bestuurslid van de vereniging Wilbertoord en gemeenteraadslid). De man die uit het kopje drinkt is Burgemeester Hofmans. Hij proeft thee gezet van Peelwater. (BHIC, WIL0032, fotograaf onbekend)
Actie om waterleiding in Wilbertoord, 5 januari 1965. De man met kopje in de hand is pastoor Belt. De vrouw met bril Stina v.d.Ligt-Weerts. De man zittend achter de tafel Bert Couwenberg (voorzitter of bestuurslid van de vereniging Wilbertoord en gemeenteraadslid). De man die uit het kopje drinkt is Burgemeester Hofmans. Hij proeft thee gezet van Peelwater. (BHIC, WIL0032, fotograaf onbekend)


 

1

Reacties (1)

E.M. van de Weem. zei op 9 maart 2009 om 15:32 uur

Wie heeft de foto van het interieurschildering van Kees Bastiaans gemaakt in het oude kerkje in Wilbertoord.[1942]Dit in verband met zijn eeuw feest.[1909-2009]

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.