Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Het Huis van de Onbevlekte Ontvangenis ofwel het Mariagesticht te Langeweg

Kloosters

De Franciscanessen van Veghel kwamen op verzoek van de Kapucijnen naar Langeweg om daar het onderwijs aan meisjes op zich te nemen. De commissie van de kerk, die in november 1912 het initiatief nam voor de bouw van dit huis, stond dan ook onder voorzitterschap van pater Antoninus van Dongen, gardiaan van het ernaast gelegen kapucijnenklooster.

Uit: Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant, afb. 301De bouw werd grotendeels bekostigd door giften van de bevolking, verhoging van het schoolgeld en de pacht van de kerkstoelen. Ook de bisschop van Breda, Mgr. Leyten, en pastoor J. van Moorsel droegen bij, evenals de steenfabrikant en de aannemer. Katholieke en protestantse landbouwers zorgden voor de aanvoer van zand en bouwmaterialen. Architect Jan van Dongen uit Breda maakte gratis de tekeningen. De bouw begon in 1913 op het perceel Den Doel, dat prins Jean van Arenberg ten geschenke had gegeven.

Voormalig klooster en schoolgebouw. Fotograaf A.J. van der Wal, 2001. Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, fotonr. 338.413.Het gesticht is genoemd naar de moeder van prins Jean, Maria de Mérode (en is natuurlijk gewijd aan de H. Maria). De Franciscanessen van Veghel kregen in september 1913 tijdelijk onderdak in de Dorpsstraat bij de weduwe J. de Rooy-Wevers en begonnen van daaruit met het geven van onderwijs. Eind 1914 konden de zusters het klooster betrekken. Na de Tweede Wereldoorlog deden ze ook de wijkverpleging. Het zusterhuis is in 1949 door de congregatie aangekocht.

Hoewel er nog op 9 april 1982 ontwerptekeningen voor een nieuw klooster zijn gemaakt, namen de zusters ruim een jaar later afscheid van Langeweg, namelijk op zondag 19 juni 1983. De communiteit is op 30 juni van dat jaar opgeheven. Sindsdien wordt het huis bewoond door een particulier, het schoolgebouw is in gebruik als kantoor.

Op de eerste, oude foto ziet men het herenhuisachtige klooster naast de Mariaschool. Het huis heeft een voornaam aanzien, wat nog versterkt wordt door de vier schoorstenen die het silhouet van het huis verlevendigen. Het staat aan de speelplaats van de school en heeft aan de achterzijde een royale tuin.

Bron: Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010

Foto's

  1. Klooster en school. Bron: Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant, afb. 301
  2. Voormalig klooster en schoolgebouw. Fotograaf A.J. van der Wal, 2001. Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, fotonr. 338.413

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.