Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Gezellenhuis Ons Thuis en zusterhuis Bethanië in Eindhoven

Kloosters

Ons Thuis was aanvankelijk een goedkoop pension voor katholieke jongeren, die bij Philips gingen werken. Al spoedig was betere huisvesting nodig. Op verzoek van de bisschop en in opdracht van het bestuur van In Omnibus Charitas van de Zusters van de Choorstraat bouwde architect J. van Halteren uit ‘s-Hertogenbosch in 1931 een gezellenhuis, een zusterhuis, een weeshuis en een school.

Eindhoven, Voormalig Bethanieklooster, 1989. Foto: BHIC, fotonr. PNB001016633
Voormalig Bethanieklooster, 1989. Foto: BHIC, fotonr. PNB001016633

Het zusterhuis Bethanië van de zusters op het adres Don Boscostraat 3 maakte deel uit van hetzelfde complex als het gezellenhuis Ons Thuis aan de Deken van Somerenstraat 3. De school voor debiele meisjes stond ernaast, op Don Boscostraat 5. De zusters begonnen hun werk op 24 september 1931 met een blo-school voor verstandelijk gehandicapten. Ook werd er tbc-onderzoek gedaan.

Op 1 september 1951 kwam de toestemming een school te starten voor gehoorgestoorde kinderen. De eerste kinderen konden 1 oktober 1951 naar school. In hetzelfde jaar is aan de Lupinestraat een nieuwe school in gebruik genomen. Het weeshuis werd opgeheven. In de leeggekomen ruimten werd het Instituut Sint Marie ondergebracht: een school met internaat voor slechthorende kinderen.

Het aantal kinderen nam gestaag toe en in 1953 werd de school gesplitst in een jongens- en meisjesschool. Een jaar later riepen de zusters de hulp in van de congregatie van de Broeders van Maastricht om de jongensafdeling op te vangen. Het instituut breidde zich enorm uit. De broeders hadden er overigens nooit een communiteit.

In 1963 vond een grote verandering plaats in de organisatie van de scholen en het internaat. Het internaat en de meisjesschool bleven onder het bestuur van de Zusters van de Choorstraat en de jongensschool kwam onder het bestuur van de stichting Buitengewoon Onderwijs Eindhoven.

Nadat de broeders zich uit Sint Marie hadden teruggetrokken, was er voor de oudere jongens geen plaats meer. Ze werden ondergebracht in pleeggezinnen of moesten naar het Instituut voor Doven in Sint-Michielsgestel. Het gezellenhuis is 1 december 1980 gesloten, het was toen al jaren niet meer rendabel. De zusters trokken zich terug en de communiteit werd opgeheven.

Het Instituut Sint Marie verhuisde naar een nieuw gebouw in het Blixembosch in Eindhoven. De gemeente kocht de gebouwen en renoveerde het Don Boscocomplex, dat nu dienst doet als studentenhuisvesting. Ook is er een audiologisch centrum gevestigd.

Bron: J. Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant, Alphen a/d Maas, 2010

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.