Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De Sint-Lambertuskerk in Haaren

RK kerken

“Nu de puinhoopen onzer, weleer zoo prachtige kerk, worden weggeruimd, nu ziet men welke verwoesting het vernielend element heeft aangericht. Weg zijn ze, die prachtig gebrandschilderde ramen, weg dat kunstvolle altaar, de Communiebank is in brokken, niets dat zelfs gerestaureerd kan worden. Alleen het beeld der moeder van Smarten staande in eene kapel is bewaard gebleven. Dat beeld zal in de nieuw te bouwen kerk, door den architect Th. v. Aalst te 's-Bosch eene herinnering blijven aan de ramp, die Haaren in Juli trof.”


Zo schreef de Tilburgsche Courant van 8 augustus 1911 over de rampzalige brand die de Haarense Lambertuskerk, die dateerde uit 1856, in de as legde. Tegenover de plaats van de ramp werd de huidige kerk gebouwd. In 1914 waren de katholieken in Haaren alweer uit de brand: ze hadden een fraaie neogotische kerk.

In de jaren 1940-1942 werden er nog eens bijzondere gewelfschilderingen aangebracht in de kerk door Jos ten Horn. Sindsdien is er niets wezenlijks veranderd aan het gebouw, zodat het een gaaf voorbeeld is van de neogotiek uit het begin van de twintigste eeuw. Vandaar dat de kerk een rijksmonument is. Een grondige restauratie kwam in 2011 gereed.

Pastoor de Rooy draagt een huwelijksmis op in de Lambertuskerk. Foto: BHIC, Beeldcollectie Haaren

Pastoor de Rooy draagt een huwelijksmis op in de Lambertuskerk. Foto: BHIC, Beeldcollectie Haaren

Over de pastoors en kapelaans van vroeger doen vast nog boeiende verhalen de ronde. Die kun je hier met ons delen. Wie herinnert zich bijvoorbeeld nog pastoor Ludovicus de Rooy? Hij kwam in 1945 naar de parochie en had deze ook halverwege de jaren vijftig nog onder zijn hoede. Zijn kapelaan was toen F.A.M. van Roosmalen.

In 1958 kregen de parochianen in Haaren een nieuwe pastoor, J.J.M. Verrijt. We zien hem rechtsonder op de foto, op het moment dat hij in de kerkgemeenschap per koets werd ingehaald.


Pastoor De RooyPastoor L.J. de Rooy (Katholiek Documentatie Centrum, AFBK-2a14464) Pastoor Verrijt

Installatie pastoor J.J.M. Verrijt, 15 mei 1958 (foto: Fotopersbureau Het Zuiden, bron: collectie BHIC, id.nr. 1630-001446)


Pastoor De RooyPastoor L.J. de Rooy (midden) en rijvereniging Het Edele Ros (foto: collectie BHIC, id.nr. DCHAA-000086)

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.