Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De Sint-Jan de Doperkerk in Sambeek

RK kerken

De kerk van Sambeek ontleent zijn (rijks-)monumentale waarde aan de toren uit de vijftiende eeuw. Die toren mag er zijn; hij overleefde de oorlogshandelingen van 1944.

Johannes de Doperkerk in Sambeek (Foto: BHIC, Collectie Provincie Noord-Brabant)
Foto: BHIC, Collectie Provincie Noord-Brabant


De kerk zelf werd in de negentiende eeuw afgebroken en vervangen door een ontwerp van Pierre Cuypers. Op zichzelf had deze kerk misschien ook wel rijksmonument kunnen worden, maar hij ging ten onder als gevolg van de gevechten in het najaar van 1944. De opvolger werd in 1953 opgeleverd.

Per 1 september 2011 is de parochie gefuseerd met die van Boxmeer en Vortum-Mullem. De nieuwe parochie gaat verder onder de naam Onze Lieve Vrouwe Parochie.

Reageer hieronder en deel je herinneringen aan de kerk, het leven in de parochie en de geestelijken van vroeger. Denk bijvoorbeeld aan pastoor J.A. van Berkel, die in 1936 in de parochie werd ingehaald en deze ook nog in de jaren vijftig bediende, ondersteund door de kapelaan J. van Hoorn, een geestelijke die behoorde tot de Congregatie van het Allerheiligst Sacrament. Of dnek aan pastoor Janssen, die met ingang van 1964 de kerkgemeenschap bediende.

Pastoor Van Berkel
Pastoor J. van Berkel (links naast mgr. Mutsaerts) tijdens de wijding van de Sint Jan de Doperkerk in 1954. Aangekomen bij de pastorie wordt Mutsaerts door een van de bruidjes, Corrie Hendriks, met een welkomstvers toegesproken. (Fotostudio Jan Waarma, bron: BHIC, collectie Bisdomarchief)


Pastoor Janssen
Pastoor M.J.H. Janssen (foto: collectie Katholiek Documentatie Centrum)


Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.