Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De kerk van Maria ten Hemelopneming in Beugen

RK kerken

De kerk van Maria ten Hemelopneming in Beugen werd al in 1420 in gebruik genomen. Het godshuis heeft vervolgens lange tijd vrijwel hetzelfde uiterlijk behouden, tot de architect P.J.H. Cuypers het gebouw in 1879 restaureerde en architect H.C. van de Leur het in 1932 met een transept vergrootte.

De Mariakerk in Beugen
De Mariakerk in Beugen


In 1944 werd de kerk door oorlogshandelingen beschadigd en de toren ervan opgeblazen, waarna Van de leur in 1954 opnieuw het gebouw onder handen nam. Het schip en de toren werden in oude stijl hersteld, en de breedte van de zijbeuken van het schip verdubbeld.

De kerk werd in 2010 onderdeel van de streekparochie Maria Moeder van de Kerk en heeft de status van gemeentelijk monument.

Op de foto hieronder zien we de priester B.J.M. Verhoeven, die in 1944 als pastoor van de parochie Maria ten Hemelopnemning werd ingehaald en ook in de jaren vijftig deze kerkgemeenschap bediende, ondersteund door kapelaan Rud. Dekkers. Op de onderste foto zien we de opvolger van Verhoeven, pastoor Van der Steen, die in 1970 de parochie onder zijn hoede kreeg.

Reageer hieronder en deel je herinneringen aan de kerk, het leven in de parochie en de geestelijken van vroeger. Foto's zijn ook welkom en kunnen worden verzonden naar info@bhic.nl

Pastoor Verhoeven en zijn kerk
Pastoor B.J.M. Verhoeven, vereeuwigd met het godshuis waarin hij nog vele jaren nadien te vinden was. We zien de kerk vanuit het noordwesten, met linksboven het portret van Verhoeven. Het is een prent van Klouwen, bij het 25-jarig priesterjubileum van de pastoor. (Foto: J. v.d. Voordt, collectie BHIC)


Pastoor L. v.d. Steen
Installatie van pastoor L. v.d. Steen (links) te Beugen, 31 december 1970. Hij wordt gelukgewenst door ds. Wilzing (rechts). In het midden pastoor Donkers van Wanroij. (Fotostudio Jan Waarma, collectie BHIC)


Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.