Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De H. Georgiuskerk in Kruisland

De H. Georgius kennen we beter als Sint-Joris, u weet wel, van de draak. Aan hem is de kerk van Kruisland toegewijd.


J.J. van Langelaar was de architect van de neogotische parochiekerk van Kruisland, die in 1887 gereed kwam, als opvolger van een 15e-eeuws bedehuis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw zwaar beschadigd en nadien enigszins soberder hersteld.

Sint Joris mag dan wel de patroon van de kerk zijn, andere devoties waren door de eeuwen heen belangrijker in Kruisland. Het dorp is gesticht door de heer van Breda, die aan het eind van de vijftiende eeuw een polder liet droogleggen. Het dorp dat er werd gesticht, noemde hij Kruisland omdat in Breda het H. Kruis werd vereerd. In de Grote Kerk van die plaats werd namelijk een splinter bewaard van het kruis waaraan Jezus was terechtgesteld.

In de negentiende eeuw werd Kruisland een bedevaartsoord voor de H. Laurentius. Vooral in tijden van droogte kwamen boeren uit de omgeving bidden om regen.

Foto: BHIC / Frans van de Pol, 2014Foto: BHIC / Frans van de Pol, 2014

De volksweerkunde leert dat als het regent op de gedenkdag van Laurentius (10 augustus), het zes weken blijft regenen. Niet voor niets luidt zijn wat oneerbiedige bijnaam ‘Lauke de zeikerd’. Misschien dat daarom de devotie voor Laurentius in Kruisland niet lang heeft standgehouden.

Pastoors van de Georgiuskerk uit de tijd van het 'rijke roomsche leven' waren onder andere A. van Raamsdonk (jaren vijftig) en F.S. Wolff (jaren zestig). En natuurlijk mogen we niet de kapelaans vergeten, die de parochie mede bedienden. Pastoor Van Raamsdonk werd geassisteerd door de kapelaans JA. Peters en L.A. Stevens. Pastoor Wolff kreeg hulp van kapelaan C. Akkermans.


Pastoor Van Raamsdonk (foto: collectie KDC)Pastoor A. van Raamsdonk (foto: collectie Katholiek Documentatie Centrum, id.nr. AFBK-2a14368) Pastoor Akkermans (foto: collectie KDC)Kapelaan C.M.A.A. Akkermans (foto: collectie Katholiek Documentatie Centrum, id.nr. AFBK-3a1990)

 

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.