Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De Franciscaner Broeders van het Heilige Kruis

Paters & Nonnen

Er zijn talloos vele congregaties actief (geweest) die gebaseerd zijn op de kloosterregel van Franciscus (naast die van Augustinus en Benedictus). Tussen al die congregaties treffen we ook de Franciscaner Broeders van het Heilige Kruis. Qua omvang is het altijd een bescheiden congegratie geweest, die in Nederland alleen in het Noord-Brabantse Baarle-Nassau actief was.

De congregatie komt oorspronkelijk uit Duitsland. In 1852 startte in Hausen een vrome schoenmaker met twee gelijkgestemde jongemannen een gemeenschap van ambachtslieden, die ze Wohngemeinschaft Frommer Handwerker noemden en die zwaar geïnspireerd was op het Franciscaanse gedachtengoed. Na tien jaar besloot de initiatiefnemer Peter Wirth tot de oprichtig van een echte congregatie, de Broeders van het H. Kruis. Vanaf die tijd noemde hij zich ook Broeder Jacob.

De broeders wijdden zich in eerste instantie aan de zorg voor verwaarloosde weeskinderen, maar dat breidde zich al snel uit naar de bewoners van zwakzinnigengestichten, arbeiderskolonies, ziekenhuizen en priestergasthuizen. Eind jaren ’20 zocht de congregatie ook naar een vestigingsplaats in Nederland en vond die in Baarle-Nassau. In 1931  verwierf men de gebouwen voor het Sint Franciscusklooster.

Uiteindelijk telde het klooster 38 cellen voor de broeders. In Baarle-Nassau hielden de broeders zich bezig met de opvang en verzorging van thuisloze mannen. De laatste broeder overleed in 2004 en daarmee zijn de Broeders van het H. Kruis geheel uit Nederland verdwenen. Met name in Duitsland zijn er nog verschillende vestigingen, plus enkele in de Verenigde Staten.

Foto’s
Broeder Jakobus. Bron: Wikipedia.
Zinspreuk van de congregatie: “In cruce victoria”, de overwinning is in het kruis. Bron: Wikipedia.

Bronnen
Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.
Website Broeders van het H. Kruis.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.