Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De H. Antonius van Paduakerk in 's-Hertogenbosch

RK kerken

Inwoners van de nieuwe Bossche wijk 'de Muntel' konden met ingang van 1924 terecht in de parochiekerk Sint Antonius van Padua. Begin jaren tachtig is dit godshuis, ontworpen door architect W. te Riele en gelegen aan het Kapelaan Koopmansplein, gesloopt.Pastoor Maas

Inzegening St. Canisiusschool door pastoor H.J. Maas, rechts pastoor Schoenmakers van de Sacramentskerk, links kapelaan Raessens, 1954. (Foto: Fotopersbureau Het Zuiden, bron: coll. Erfgoed 's-Hertogenbosch, id.nr. 0027886)

De driebeukige basiliek met dubbel torenfront en dakruiter werd in 1924 door Mgr. Diepen geconsacreerd. De bouw werd bekostigd met geld uit het Grewenfonds van de succesvollge Rotterdamse effectenhandelaar J. Grewen, waaraan de voorwaarde kleefde dat Sint Antonius van Padua als patroon zou worden gekozen. Onder dit beding kwamen circa twaalf rooms-katholieke kerken in het bisdom Den Bosch tot stand.

Zoals de meeste kerken ondervond ook deze de gevolgen van de naoorlogse ontkerkelijking. Deze werd pas echt voelbaar in de latere jaren zestig. Het aantal kerkgangers nam af tot op het punt dat besloten werd om de Antoniusparochie en de Sacramentsparochie in 1971 te laten fuseren. De Antoniuskerk trok daarbij aan het kortste eind: deze werd in 1977 gesloten en in 1983 gesloopt, terwijl de Sacramentskerk open bleef.Antonius van Paduakerk

Zilveren jubileum St. Antoniuskerk, 1949. In de deuropening zit mgr. W. Mutsaerts die bij de viering van dit feest aanwezig was. (Bron: BHIC,  coll. Bisdomarchief, nr. FCBA02450003)

Wat overblijft zijn de herinneringen aan het rijke roomse leven zoals zich dat in de kerk en de omringende parochie afspeelde. En ook over de geestelijken van toen doen vast nog wel verhalen de ronde. Deel je die even met ons hieronder?

In de jaren vijftig en zestig bijvoorbeeld was het pastoor Maas die de H. Mis opdroeg. Hij kreeg destijds hulp van maar liefst drie kapelaans, wat de grootte reflecteert van de nieuwe parochie in de alsmaar groeiende stad. Die kapelaans waren M.A.J. Raessens, C.A.W. van Rooy en J.J. Somers.

Op de foto zien we pastoor Maas in vol kerkelijk ornaat en in actie. Pastoors werden namelijk op vaste basis te hulp geroepen om vanalles in te zegenen, van gebouwen en auto's tot voetbalvelden en dieren. In dit geval was een nieuw schoolgebouw aan de beurt. 

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.