Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De H. Annakerk in 's-Hertogenbosch

RK kerken

Den Bosch telde een handvol kerken gewijd aan de heilige Anna. Een ervan was een noodkerk, gelegen aan de Oude Vlijmenseweg in de wijk Deuteren. Dit godshuis werd ingewijd in 1964 en gesloopt in 1972.

Deze noodkerk verving een gelijknamige kerk uit 1937, ontworpen door architect B.J. Koldewey. Deze kerk werd in 1964 aan de eredienst werd onttrokken en in 1968 na enkele jaren van leegstand gesloopt.

Nadat ook de noodkerk H. Anna van '64 was gesloopt, verrees opnieuw een godshuis gewijd aan deze heilige. Dit gebouw, gelegen aan de Boschmeersingel, is nog steeds in gebruik als plek van rooms-katholieke eredienst en onderdeel van de parochie Emmaus. Die parochie is een samenvoeging was van de Annaparochie, de parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand en de parochie Maria-Geboorte. Begin 21e eeuw werd de Annakerk verbouwd en uitgebreid.Pastoor Van Aert assisteert bij de opening en inzegening van een school

Pastoor F. van Aert (helemaal links), 1950 (foto: Fotopersbureau Het Zuiden, bron: collectie
Erfgoed 's-Hertogenbosch, id.nr. 0024944)

Wij nodigen je uit om hieronder je herinneringen te delen aan het roomse leven zoals zich dat in en rondom de H. Annakerk(en) afspeelde. En aan de geestelijken met wie je dan te maken had.

Zo werd de parochie H. Anna vroeger bediend door de paters Maristen (Sociëteit van Maria). De Maristen kwamen in 1937 naar Deuteren. Tot 2000 zijn ze werkzaam geweest in deze parochie.

In 1945 werd pater F.J. van Aert in de parochie ingehaald en ook in de jaren vijftig droeg hij er de H. Mis op. Hij kreeg hulp van twee  congregatiegenoten, J.F. Fennis en B. Koertshuis. Op de foto hieronder zien we pastoor Van Aert terwijl hij Mgr. F.N. Hendrikx, de vicatis-generaal van het bisdom, assisteert bij de inzegening van de pas geopende Finse School. Dat was een rooms-katholieke lagere school voor jongens en meisjes.

In 1957 was de parochie nog steeds onder leiding van de Maristen. Wel was pater Van Aert toen al vervangen door zijn collega-pater A.L.M. van Hal. Midden jaren zestig had Van Hal bijna 3000 parochianen onder zijn hoede, zo blijkt uit de Piusalmanak.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.