Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De Franciscanessen van Bergen op Zoom

Paters & Nonnen

Deze congregatie is een dochter van de congregatie van de Franciscanessen Alles voor Allen uit Breda. In 1838 vestigde zuster Maria Rosa van de H. Aloysius (Elisabeth de Bie, 1806-1851) een filiaal in Bergen op Zoom. Zuster Rosa had gereageerd op een advertentie van de regenten van het Algemeen Burger Gasthuis in oprichting aldaar.

Moeder Maria Rosa van de H. Aloysius (Elisabeth de Bie)De Bredase advocaat en gasthuisregent mr. L. Ingenhousz beval haar van harte aan, waarop ze werd aangenomen en meteen ook de leiding kreeg over twee medezusters en drie novicen. In 1839 keurde Mgr. J. van Hooydonk de afscheiding van Breda tot zelfstandig convent goed, waarna ‘Bergen op Zoom’ kon uitgroeien tot een eigen congregatie.

Bergen op Zoom, Catharinaklooster. Foto: West-Brabants Acrhief, fotonr. ssif065In doel week men niet af van Alles voor Allen: ziekenverpleging in ziekenhuizen, wijkverpleging, bijstaan van hulpbehoevenden en pension houden. In Noord-Brabant had de congregatie kloosters in Bergen op Zoom (Sint CatharinagestichtAlgemeen Burger Gasthuis en Vincentiusgesticht); Wouw (huize Sint Jozef, thans Leonardushof); Huijbergen (Siardus Bogaertslaan 8, 1967-1970); Zundert (Wernhoutsbrug, Sint Vincentius-seminarie).

Bergen op Zoom, keuken van het Catharinaklooster, West-Brabants Archief, fotonr. ssif030Buiten de provincie vestigden deze franciscanessen zich nog in Dordrecht, Hontenisse en Lobith en buiten Nederland in Indonesië.

Foto’s

  • Zuster Maria Rosa, eerste Algemene Overste (-1851). Bron: W. Nolet (samenst.), Katholiek Nederland, Encyclopaedie. Dl. 3, Zusterorden en -congregaties (’s-Gravenhage, 1932) p. 42.
  • Bergen op Zoom, kloostergang met zusters Franciscanessen van Huize Sint Catharina, 1917. Bron: West-Brabants Archief, fotonr. SSIF065.
  • Bergen op Zoom, keuken van Huize Sint Catharina, 1934. Bron: West-Brabants Archief, fotonr. SSIF030.

Bronnen

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.