Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Sint Willibrordusgesticht te Alphen

Kloosters

Het zusterhuis van de Franciscanessen van Dongen werd door deken De Wilde gesticht in 1863. De zusters begonnen met een lagere school, een bewaarschool, een naaischool met opleidingen. Verder verzorgden ze de wijkverpleging.

Een deel van klooster is nu een café (foto: BHIC / Frans van de Pol, 2014)
Een deel van klooster is nu een café (foto: BHIC / Frans van de Pol, 2014)

In 1926 vond een verbouwing plaats door aannemer J. Backx onder architect Oomen. In de Tweede Wereldoorlog werd het huis zwaar beschadigd en pas in 1949 weer opgebouwd door architectenbureau H. Valk, G. Valk en H. Valk jr. Dit bureau maakte in 1952 een plan voor een nieuw klooster, dat echter niet is uitgevoerd.

In 1956 volgde een verbouwing, waarbij ook de scholen werden betrokken, ditmaal door architect J. Backx uit Alphen.

Het klooster is rond 1991 opgeheven. Het huis was door het kerkbestuur gebouwd en later overgedaan aan de congregatie. Het kwam in 1996 weer in bezit van de parochie toen de zusters naar Dongen verhuisden. De parochie verkocht het aan de gemeente, die het na een paar jaar leegstand overdeed aan een particulier. Van het klooster resten nog twee vleugels, die sterk zijn verbouwd. De linkervleugel herbergt café Klooster van Alphen, in het rechterdeel is het gemeenschapscentrum Den Heuvel gevestigd.

Achter het hoofdgebouw lag de school. Een muur verborg de speelplaats.

Bron: J. Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant, Alphen a/d Maas, 2010 

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.