Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Internaat Koningshof in Veldhoven

Internaten

Internaat Koningshof was onderdeel van het gelijknamige klooster van de Zusters van het Allerheiligst Hart van Jezus, ook wel Zusters van Moerdijk genoemd. Op het internaat zaten meisjes van de ulo, huishoudschool en middelbare meisjesschool Maria Mediatrix. In 1968 werd Koningshof een school voor mavo en havo.

Foto: collectie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 129873
Ingang van kloosterterrein Koningshof, 1966. Bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven


Vlucht uit Moerdijk

Het pensionaat van de zusters was tot in de Tweede Wereldoorlog in Moerdijk gevestigd, waar het deel uitmaakte van hun moederhuis. In 1944 werd dit moederhuis door oorlogshandelingen echter volledig verwoest. De zusters en de internen vonden daarna een tijdelijk onderkomen in andere kloosters van de congregatie. Zij konden terecht in het Bernadetteklooster (Regina Pacis) in Maliskamp. Maar ook in Vught, waar zeventig zusters en circa honderdvijftig internen onderdak vonden, in gebouwen die werden gehuurd op het landgoed van de zusters Ursulinen. Zowel in Maliskamp als in Vught hebben de gevluchte zusters hun scholen met internaat voortgezet.

Nieuwbouw in Veldhoven

Ondertussen begon elders in de provincie de bouw van een nieuw klooster- en scholencomplex voor de Zusters van Moerdijk. In 1953 werd dat nieuwe moederhuis, Koningshof in Veldhoven, voltooid. Voor deze herbouw hadden zij 35 hectare grond gekocht in een bosrijke omgeving aan de Locht, aan de doorgaande weg tussen Veldhoven en Steensel.

Oud-leerlingen van het internaat in Veldhoven herinneren zich nog dat zij de meeste zusters niet op een dagelijkse basis tegenkwamen. De zusters die zij wél zagen liepen er in redelijk moderne burgerkleding bij. Ook bestond het docententeam in de jaren zestig, naast geestelijken, voortaan ook uit lekenleraren. Aan het hoofd van de MMS stond toen een directeur, maar de zusters stonden nog steeds in hoog aanzien. Je sprak ze aan met "Soeur" en vervolgens met hun kloosternaam. Tot de zuster-leraressen behoorden rond deze tijd Soeur Liberta, die natuur- en scheikunde gaf, Soeur Quirinia voor handwerken en Soeur Henrica voor biologie. Duitse les werd gegeven door een lekendocent, de heer Van der Meer.

Foto: collectie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 129868
Ingang van het klooster en internaat, 1958-1959. Bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven


Wat de inrichting betreft herinneringen oud-leerlingen zich bijvoorbeeld hun centraal verwarmde kamers, waar zij een wastafel, kledingkast, bed en bureau met stoel tot hun beschikking hadden. Van het dagritme herinneringen zij zich onder andere de wekelijkse douchedag op vrijdag, in het kloostergedeelte. Een van de oud-leerlingen noemt haar kostschooltijd achteraf een "oase van gezelligheid". Natuurlijk, er moest hard worden geleerd, er waren veel regels en van het terrein kwamen de internen nauwelijks, behalve dan voor buitenschoolse activiteiten als paardrijden en culturele uitstapjes. "Veel puberzaken hebben we gemist", is een van de reacties. Privacy was er ook weinig; post werd tot minstens in de jaren zestig nog van te voren geopend, behalve als deze aan ouders was gericht. "De meest vreselijke tijd van mijn leven", vertelt een oud-leerling. Maar ook passeren veel positieve herinneringen de revue, zoals het opgroeien in een prachtige omgeving, de gezelligheid van het continue samenzijn met leeftijdgenootjes en de hechte vriendinnenclubjes.

Sluiting

Net als andere internaten kreeg Koningshof voor het eerst in de jaren zestig te kampen met de dodelijke combinatie van een dalend aantal aanmeldingen van leerlingen en een dalend aantal roepingen, dus een groeiend gebrek aan zusterdocenten. In de tweede helft van de jaren zestig waren er nog circa honderd leerlingen en drie zusters. Het gebrek aan docenten kon nog worden opgevangen door leken voor de klas te zetten, maar zij waren wel een stuk duurder dan zusterdocenten. En dat leverde bij een blijvende daling van het aantal aanmeldingen ook steeds grotere financiële problemen op. Dit was een probleem voor internaten in het algemeen. Overal in het land werden zulke interne opleidingen steeds duurder. Maar ook kozen steeds minder ouders voor een internaatopleiding omdat de waardering van zulke scholen als een gevolg van nieuwe opvoedkundige inzichten veranderde. Internaten waren niet meer van de tijd.

In de jaren zeventig daalde het aantal aanmeldingen voor internaat Koningshof dusdanig, dat het moest sluiten. De zusters hebben nog tot in 1979 in het klooster gezeten, waarna zij naar het Bernadetteklooster in Rosmalen verhuisden.

Foto: Waarma, Veldhoven, collectie Katholiek Documentatie Centrum 1A7741
Reünie oud-leerlingen (Foto: Waarma (Veldhoven), bron: collectie Katholiek Documentatie Centrum)


Zie ook:

Website Verzamelaarscollectief Charlotte Huiskes, artikel: Koningshof

Reageren

Hoe waardeer jij de internaatopvoeding op Koningshof achteraf? Heb jij nog de vlucht en de verhuizing van de zusters meegemaakt? Of was je juist een van de laatste internen van Koningshof? Reageer hieronder, deel je ervaringen en vul deze pagina aan! Foto's zijn ook van harte welkom en kunnen worden verzonden naar info@bhic.nl, dan voegen wij ze hier toe.

Klik hier voor een artikel van Hanneke van den Bogaart-Vugts over het bijzondere onderwijs- en opvoedingssysteem van de Zusters van het Allerheiligst Hart van Jezus.

Klik hier voor de herinneringen van Ellen van Remmen (intern jaren '60).

59

Reacties (59)

marianne van Lieshout-Steenbakkers zei op 12 maart 2019 om 19:52 uur

Ik heb ook op Lonkngshof gezeten (ULO) maar kan me geen nonnen in burger kleding herinneren. Wat ik nog goed kan herinneren: iedere ochtend je hele bed af halen en na de mis weer opdekken. Ook het idiote van een tafelhoofd zij moest zorgen dat je alles op at wat er op tafel kwam. Heb ooit uren moeten nablijven omdat ik de rode bieten niet lustte! Met een vriendelijk tafelhoofd had je die problemen niet. En in de vastentijd het snoepje, wat je na het middageten kreeg, bij een andere zuster weer inleveren. Verder een leuke tijd gehad met Jelle Cals.

Marilou NillesenBHIC zei op 13 maart 2019 om 09:34 uur

Dank voor je berichtje, Marianne. Ik kan me voorstellen dat je daar dan met gemengde gevoelens op terugkijkt. In welke tijd heb je daar gezeten? En was Jelle Cals een vriendin die daar ook verbleef?

Marianne van Lieshout zei op 13 maart 2019 om 10:07 uur

Ik heb daar gezeten 1963 to en met 1965/66. Ja Jelle zat bij mijn de klas. Was een gezellige meid. Veel lol samen.

Marilou NillesenBHIC zei op 13 maart 2019 om 12:30 uur

Ah kijk aan, die onderlinge pret maakte veel goed hè? Dank voor je antwoord, Marianne.

JOKE VAN DE LAAK zei op 16 maart 2019 om 12:28 uur

Ben geboren in 1939. Ik zat op kostschool op Mariaoord in Vught bij de zusters van Het Heilig Hart van Jezus. Alleen de eerste klas heb ik daar meegemaakt. We sliepen op een grote zolder met rijen bedden met bij elk bed één nachtkastje met een waskom en een lampetkan met water, plus een tandenbeker.
Voor de tweede klas verhuisden we naar Koningshof in Veldhoven. De eerste school die klaar was. Daar hadden we een eigen kamertje met wastafel.
Er kwamen toen ook externe leerlingen bij uit omliggende dorpen. De mulo was driejarig. Er werd gebouwd aan de andere scholen. In het huis rechts van de ingang woonde de architect van het complex met zij gezin. Er was veel braakliggend terrein en een peervormige waterpoel die we "De Peer" noemden. We struinden de hele omgeving af, ook al mochten we dat niet. Ik zat in een groepje. We noemden ons "The Outlaws" een mooie tijd. Ik ken nog veel namen van klasgenoten. Wies Lansu, Ineke van de Elzen, Han Aarts, Maria, Willemien en Trees Iven, Mia Brekelmans. Ook externen Rikie Kerkhofs, Stef ter Boght, Annie van de Luitelaar.

Marilou NillesenBHIC zei op 18 maart 2019 om 09:43 uur

Bedankt voor je bijdrage, Joke. Mooi om te lezen dat jullie groepje ook een eigen naam had. Heb je nog idee hoe jullie bij The Outlaws uitkwamen? En zie of spreek je nog wel eens mensen uit die tijd?

Irene van Noort zei op 18 maart 2019 om 23:35 uur

Het grappige is dat ik er gezeten heb van 1971-1974 en dat de regels dus in die tijd nog hetzelfde waren. Een leerling v h 4de jaar die de leiding had over de tafel met eten. Ik at wel eens heel veel kippenpoten omdat de andere dat niet lustten. En we kregen zo'n mooie gele vla in de vorm van een vis met lekker sause, maar bijna niemand lustte het vel en dan kwam die pudding met de broodmaaltijd in de avond weer op je tafel. De tafel moesten we afschuieren met een tafel veger en blikje. Iedereen had zijn eigen vingerdoekje. 1 x in de 12 wkn ofzo deden we in de avond de afwas, per tafel, met de afwasmachine. Vastentijd werd bij ons, vlgs mij ,niet meer aan gedaan of ben het vergeten. Ook de ochtendmis bestond niet meer en de meeste soeurs liepen in gewone kleding. Wel altijd vis i.p.v vlees op vrijdag.
Het meertje noemden wij ook nog de Peer. In de winter dacht ik, ook nog op geschaatst.
Bij ons woonde in het huis, rechts v d ingang de pastoor met zijn huishoudster. Er was, dacht ik nog een huis. Toen ik eraf ging, is het internaat nog 2 jr, met het restant aan leerlingen doorgegaan. Wij hadden het laatste jaar ook al meer vrijheid, we waren toen al samen gegaan met de huishoudschool en zaten in met onze vrije tijd in kleine huisjes, de Bungel, dat was leuk. Zr Adelheid was ook wat minder streng. Daarvoor hadden wij zr. Marie Immaculata,(Im) zr Reinilda ( Reintje en zr Assisia. En nog een handwerk zr, was een zachtaardige vrouw.

Marilou NillesenBHIC zei op 19 maart 2019 om 12:47 uur

Bijzonder om de veranderingen binnen het pensionaat zo terug te lezen in jouw verhaal, Irene.

Jij was bijna één van de laatste lichtingen, begrijp ik? Met hoeveel waren jullie in jouw tijd nog? En zie jij nog wel eens meisjes uit die jaren?

Trudy van der Linden zei op 20 maart 2019 om 10:17 uur

Ik heb daar 1 jaar intern doorgebracht op het MMS-internaat omdat er geen plaats meer was op het MAVO-internaat. Helaas want daar was zr. Immaculata die veel aardiger bleek als juffr. van Boxtel bij ons. (erg elitair) Zeer streng behalve voor haar lievelingen. Gelukkig kon ik daarna bij familie in de kost en heb de MAVO wel daar afgemaakt.

Thijs de LeeuwBHIC zei op 20 maart 2019 om 12:15 uur

Jammer dat je niet bij die aardige zuster in de klas kon komen, Trudy. Tja, als er dan eenmaal van die lievelingen zijn, probeer dan nog maar eens daar tussen te komen... Er zaten dan misschien ook leerlingen tussen die juist nooit iets goed konden doen, ook al deden ze nog zo hun best? Nou ja, gelukkig heeft deze tijd niet al te lang voor je geduurd. Moet wel een opluchting zijn geweest dat je bij familie in de kost kon!

Will van den Broek zei op 20 maart 2019 om 19:32 uur

Ik heb van 1961 - 1966 daar op school gezeten .Eerst 1 jaar MMS en daarna 4 jaar ULO. Alle nonnen liepen in habijt. Het "slot"was strikt gescheiden van de internaatruimtes. Die werden refter genoemd. Ook de z.g tafelhoofden waren er . 4e Jaars die haar tafel in toom moest houden. Opvallend was dat we altijd spinazie kregen als het gras gemaaid was. Iedereen moest een zilveren servetring en vingerdoekjesring hebben, met je naam erin gegraveerd. Ook was er de z.g. belles. Dat was beleefdheidsles. Daarin leerde je hoe je te gedragen aan tafel. Elke dag naar de kerk . Wel een eigen kamertje met bed, kast ,wastafel tafeltje en stoel. Heel modern. Na de schooltijd stond er een trommel met gesmeerde boterhammen klaar waar iedereen uit kon eten. Na het avondeten vaak nog een uur studeren in het klaslokaal op school. Dan nog een uurtje recreatie en dan naar bed. Om 9u riep de gangzuster: lichten uit. Op zaterdagmiddag mocht je naar huis tot zondagavond. Omdat ik dichtbij woonde mochten er soms een stoet vriendinnen mee die verder weg woonden. Els en Maria uit Leeuwarden, Marijke uit Etten Leur. Met Marijke ben ik nog altijd bevriend. De zusters die ik herinner Immaculata, Marie Andrea, Assisia, Christina, Liberta, Natuurlijk gaven we die allemaal bijnamen. heb nog heel veel foto's uit die tijd. Ik had het goed naar mijn zin. Merkte later pas dat je veel echte puberzaken gemist hebt. Post werd open gemaakt, behalve de brief die je naar je ouders schreef of kreeg. Als er onverhoopt een brief van een jongen tussen zat, moest je op het matje komen en werden je ouders ingelicht. het was een heel beschermde omgeving . Nu kom ik er nog wel voor een beurs of congres en dan zie je toch veel herkenningspunten.

Marilou NillesenBHIC zei op 21 maart 2019 om 08:52 uur

Beste Will, hartelijk dank voor je bijdrage; het geeft een mooie inkijk hoe het er in de jaren zestig op het pensionaat in Veldhoven aan toeging. Bijzonder: het is voor het eerst dat ik lees dat ook kinderen die verder weg woonden op deze manier wel eens een weekendje weg konden van school. Weet jij of dat vaker gebeurde, of was dat toch meer een uitzondering?

En als je foto's met ons wil delen; heel graag! Als je die stuurt naar info@bhic.nl ovv Meisjespensionaat Koningshof in Veldhoven, dan zetten we die hierbij.

Marianne van Lieshout-Steenbakkers zei op 21 maart 2019 om 09:59 uur

Ja Wil de belles weet ik ook nog goed. Maar waarom je op een Engelse manier leerde om soep te eten vind ik nog steeds vreemd. En ja ik herinner me de namen van de zusters ook nog goed. Het geluid van de krekel in de keuken en de vleermuizen onder de boog zijn ook herinneringen die ik niet vergeet. Mijn zusjes hebben ook op het internaat gezeten, zij kwamen 2 jaar nadat ik er kwam, op het internaat.

Marilou NillesenBHIC zei op 21 maart 2019 om 10:56 uur

Mooi dat ook details zoals het geluid van de krekel en vleermuizen je zo zijn bijgebleven, Marianne. Dat roept ook geluid op bij de beelden die we hebben ;)

Dank voor je berichtje!

Annelies van Ewijk- Dekkers zei op 21 maart 2019 om 13:38 uur

Ook ik heb vijf jaar intern gezeten op de MMS. Ik heb de wisseling meegemaakt dat het hoofd van het internaat geen soeur meer was maar een leek juffrouw van Boxtel.
Ik heb over het algemeen een hele leuke tijd gehad met de meisjes onderling. Ook wel verboden zaken zoals roken in het bos of uit het raam. Ook stiekem ontsnappen naar het dorp en een frietje halen.
Ik woonde dichtbij dus in het weekend altijd naar huis.
Enkele namen: Cathrien en Marieke Dekkers, Monique Verhoeven, Yvonne van der Poell of Poel. Hetty ?

Marilou NillesenBHIC zei op 21 maart 2019 om 15:38 uur

Bedankt voor je reactie, Annelies. Die stiekeme frietjes smaakten waarschijnlijk het beste, dat voorval horen we hier vaker terug ;)

Wie weet, ziet één van je oude vriendinnen dit bericht. Reacties zijn welkom :)

Nelly Erven -Rademakers zei op 9 mei 2019 om 19:21 uur

Vanaf augustus 1964 ben ik 3 jaar in het internaat geweest . Ik ging naar de MMS . Er waren strenge regels maar ook veel gezelligheid . Vriendschap en sporten zijn goede herinneringen . Namen die ik me nog herinner zijn Kathleen Croese , Marjolein de Wijs en Rietje v d Pol .
Ik woonde niet zover van Koningshof , in Hoogeloon .
Mijn ouders hadden een boerderij , dus dat was voor hen een zorg minder . En zij volgden daarmee het advies van de directeur van de lagere school . Na 3 jaar had ik zoveel heimwee dat ik met de MMS mocht stoppen .

Marilou NillesenBHIC zei op 13 mei 2019 om 10:52 uur

Bedankt voor je berichtje, Nelly. De heimwee was toch groter dan de gezelligheid, begrijp ik dat goed? Hoe oud was je eigenlijk toen je naar het internaat ging?

Thijs de LeeuwBHIC zei op 20 juni 2019 om 14:47 uur

Wil je nog meer lezen over het leven op internaat Koningshof / Maria Mediatrix? Bekijk dan zeker ook dit onderzoeksverslag, geschreven door een oud-leerlinge van de MMS: https://www.bhic.nl/media/document/file/veldhoven_maria_mediatrix_hanne…

Imelda Jannsen Steeghs zei op 26 augustus 2019 om 08:51 uur

Ik heb de meest vreselijke tijd van mn lenen op “koningshof” in Veldhoven gehad.Het was een hel!jufr.van Boxtel was een tiran.Ze praatte met 2 gezichten.Als mn vader me zondagsavonds kwam brengen was ze vreselijk aardig tegen me, maar mn vader was nog niet bij de auto of ze begon te tieren tegen me.Altijd straffen en straffen.Ik was gewoon bang voor dat monster.Later hoorde ik dat de in een psychiatrische inrichting terecht is gekomen.Ik kan er niet om rouwen.

Thijs de LeeuwBHIC zei op 26 augustus 2019 om 12:01 uur

Wat verdrietig om te lezen, Imelda. En wat kun je op zulke momenten als kind, als voor je ouders op het oog alles in orde schijnt te zijn... volkomen machteloos. Wel heel goed dat je ondanks alles, na al die jaren, toch hier een reactie hebt willen plaatsen. Heel veel dank daarvoor. Wanneer heb je eigenlijk op deze kostschool gezeten?

Ellen van Remmen zei op 10 november 2019 om 18:24 uur

Wat naar om het bovenstaand bericht te lezen. Ik heb er een reuze leuke tijd gehad. Ik zat op de huishoudschool/inas dus 4 jaar koningshof en een jaar stage. Van 1964 tot 1968. Wij waren met ongeveer 100 meisjes en 3 nonnen. Adelheid, Mariëtte en Jaqueline. In de bungel brachten wij de avonden door. Vanaf de 3de klas mochten wij op woensdag avond een sigaretje opsteken. Op de inas hadden we ook een platenspeler en de singels werden van thuis meegebracht. Heerlijk mee janken met z’n alle. Het laatste jaren waren er niet veel meisjes over maar dat maakte het wel erg gezellig.oa Era Anja Marjo Beatrix Carla (ben ik onlangs geweest) Marlou en Yvon. We hadden een hecht clubje. S Avond nog lekker met elkaar kletsen op 1 van de slaapkamers was een hoogte punt. Op school was het ook prima al had ik echt een hekel aan juf Jansen. Ik kan nog uren doorgaan maar dat zal ik jullie besparen. Een hoogte punt in mijn leven

Thijs de LeeuwBHIC zei op 13 november 2019 om 15:37 uur

Hallo, Ellen en bedankt voor je bericht. Het aantal zusters was toen jij er zat al best ver teruggelopen dan of niet? Drie op honderd meisjes.. En wat fijn om te horen dat je er zo'n prachtige tijd hebt gehad en er zulke hechte vriendschappen hebt gesloten.

Ik zou zeggen: vertel vooral nog eens verder! O ja en als je nog foto's uit die tijd hebt dan kun je die mailen naar info@bhic.nl dan plaatsen we ze hier bij.

Gwen Conner zei op 14 juli 2020 om 14:13 uur

Ik heb van 1958 tot '64 op de MMS gezeten. Ik kwam uit Curaçao en na 3 jaar Koningshof mocht ik voor het eerst terug op vakantie naar mijn ouders.. In de weekenden als we weg mochten ging ik wel naar familie, die ik daarvóór nooit gezien had. In de vakanties mocht ik vaak met vriendinnen mee logeren.
Wij zaten in de klas met externen uit de omgeving. De nonnen waren verschillend in "rang", die van de slaapzaal en de keuken moest je soeur noemen, de anderen 'zuster' . Veel verhalen zijn door vorige schrijfsters al aangedragen.
Ik heb natuurlijk veel heimwee gehad, daar werd niet over gesproken. Gelukkig had ik lieve vriendinnen en toen we in klas 5 in 'de huiskamer' mochten en wat meer "vrijheden" kregen als oudsten hebben we een hechte band opgebouwd met z'n zessen.
We zien elkaar nog jaarlijks, met een weekendje weg en tegenwoordig is 't n dagje..
Dat is het MOOIE wat ik van kostschool koester!!

Thijs de LeeuwBHIC zei op 14 juli 2020 om 15:26 uur

@Gwen: bedankt voor je reactie. Interessant over die rangorde bij de nonnen. Merkte je dat ook echt in het onderling contact tussen de soeurs en zusters?
Op welke manieren werd het leven op deze kostschool voor de oudere leerlingen wat vrijer trouwens? Wat was er dan zoal te doen in die vrije tijd voor jou en je vriendinnen? Wat mooi trouwens dat jullie na al die jaren nog steeds zo'n goed contact hebben. Hartelijke groet,

Norah zei op 14 juli 2020 om 19:44 uur

Typisch. Bij de zusters Ursulinen waren de soeurs de "werkzusters", en de mères degenen die les gaven. Verschil moest er wezen bij de bruiden van Christus;)

Gwen Conner zei op 16 juli 2020 om 09:09 uur

De oudste leerlingen, klas 5 mochten in de 'huiskamer', een kleine kamer die wat huiselijker was ingericht en we hadden een radio! In de vrije tijd mocht je daar samen zitten en kregen we ook een kopje koffie, zónder suiker, want dat was 'overbodige luxe'!
Het onderlinge contact tussen de soeurs en zusters was meer van een voelbaar onderscheid, de meerdere en de mindere. Meestal waren ze niet samen aanwezig.

Gwen Conner zei op 16 juli 2020 om 10:19 uur

Regelmatig waren er ook "razzia's", zoals wij dat noemden: na het weekend als wij 's-maandags op school zaten, werden de kamertjes van meisjes die 'op weekend' waren geweest, grondig (!) doorzocht op snoep, wat van huis uit werd meegebracht. Dan kreeg je straf, mocht je bijv. pas later op weekend. Tot groot verdriet van de getroffenen. Die taferelen zal ik ook nooit vergeten.

Thijs de LeeuwBHIC zei op 21 juli 2020 om 10:14 uur

@Norah: inderdaad apart ja, dat onderscheid soeurs en zusters kreeg dus per internaat weer verschillende invullingen. Je noemt de Ursulinen: heb je bij hen op kostschool gezeten vroeg ik me nog af?

@Gwen: dank dat je nog meer wilde delen, het zijn nog heel levendige herinneringen zo krijg ik de indruk. Van die "razzia's" bijvoorbeeld moeten wel indruk hebben gemaakt op zo'n leeftijd! Interessant ook wat je nog schrijft over dat - stilzwijgende- onderscheid soeurs/zusters.

Norah zei op 21 juli 2020 om 11:28 uur

Dag Thijs,

Nee, dit was een lyceum waar ik op gezeten heb. En ik zag wel dat de soeurs in die tijd de gangen dweilden, en de mères in veel hoger aanzien stonden... Vond ik als jong meisje al vernederend.
Misschien wel apart om te vermelden, de mère waar ik vroeger Nederlands van kreeg, was een weduwe. Ze is pas later in het klooster getreden.

Thijs de LeeuwBHIC zei op 21 juli 2020 om 15:18 uur

Nog bedankt voor de toelichting Norah en ik kan me wel voorstellen dat zo'n late intrede van die lerares Nederlands je bijblijft.

Resie Waterreus Lommen zei op 4 augustus 2020 om 09:05 uur

Beste Lezer,

Leuk te lezen hoe iedereen die geschreven heeft, Koningshof, heeft ervaren. Ik heb vijf jaar op Koningshof mogen vertoeven. Was een van de zes laatste leerlingen die er verbleven. We zijn met z'n zessen nog in de jaren ‘90 terug geweest om te kijken hoe het er was veranderd. Onze vleugel waarin we het laatste jaar hebben doorgebracht was nog in tact zoals we het hadden verlaten in 1973. Bij de hoofdingang was het de rechter vleugel. Heel bijzonder om er toen te mogen rond lopen. Alles was zoveel kleiner als dat ik in mijn geheugen had. We mochten ook een nachtje nog overnachten voor 99 gulden, echter we vonden dat toen erg veel en vonden ook dat we lang genoeg onze ogen daar hadden dicht gedaan.

Ik heb leuke en minder leuke herinneringen aan Koningshof. De Bungel ( het houten gebouwtje achter het internaat), was onze huiskamer. Ik heb daar op de HH school EN INAS gezeten. Flinke ontgroening gehad bij komst in 1968. In de Bungel mocht je in de 1e klas niet roken. In de 2e klas alleen als er een feestje was en dat was wanneer iemand de verjaardag vierde dan mocht je roken.
In de 3e klas waren er twee avonden gereserveerd voor het roken ( weet niet meer welke avonden, dacht dinsdag en woensdag?? Op de Inas mocht je de hele dag door roken.

Ook was het rennen na de verplichte studie op je kamer 's avonds naar de Bungel om een plekje op de bank te krijgen met een kussen op je schoot om naar de soap serie PEYTON PLACE te kijken. Ik heb alleen in de 1e klas het verplichte lezen in de Bungel mee gemaakt, volgens mij werd het daarna afgeschaft evenzo als de beleefdheidslessen. Tja... beleefdheidslessen: hoe leg ik een mes en vork bij een bord enz. In de refter (de eetzaal) stonden tafels waar we met z'n achten aan zaten. Aan het hoofd van de tafel zat een hoofd en een subhoofd. (Meestal iemand van de INAS en een derde jaars). Men kon punten verdienen aan tafel maar waarmee, dat weet ik niet meer. Weet dat als we voldoende punten had je mocht kiezen om te gaan uit eten samen met Soeur Adelheid.

Wij gingen met onze laatste groep als INASSERS 'n keer naar Kokanje te Eindhoven, er werd van tevoren geïnspecteerd wat je aan had. Mijn vriendin Annemie destijds had van die espandrillos aan, maar dat was uit den boze, die moesten uit.

Ook gingen we geregeld met de bus naar de schouwburg. In een rij in de schouwburg met om de zoveel meiden een non. Herman van Veen trad op. We hadden voor in die tijd en mijns inzicht nogal een alternatief meisje op het internaat. Na afloop van het optreden van Herman van Veen klom zij het podium op om hem te interviewen. Oeps... Dat viel niet goed bij de nonnen.

Adelheid, Mariette en Jacqueline kan ik me nog goed herinneren. Jacqueline gaf ook naaldvakken op school. Je had een boekje waarin commentaar werd gezet en een punt kreeg voor je werkstuk wat gemaakt moest worden ( ik heb 't boekje nog steeds). Eigenlijk kan ik nog uren door gaan met schrijven. Ik weet nog veel te herinneren. Ik heb er met plezier gezeten echter wel altijd gezegd dat ik mijn eigen kinderen nooit op kostschool zou doen ( is ook niet gebeurd). Ik wilde zelf naar kostschool omdat ik als kind de boeken las: Pitty gaat naar kostschool. Dit leek me zo ontzettend leuk waarop ik mijn ouders gevraagd heb dit te mogen.

Ik kan wel een boek schrijven hierover. Het was een bijzondere tijd, voor mij in ieder geval wel maar niet iedereen zal er zo over denken.

Gr Resie Waterreus Lommen.

Saskia Ter Heerd van Oostrom zei op 5 augustus 2020 om 14:51 uur

O ja resie.
En als we dan met de school naar de Schalm in Veldhoven gingen voor een optreden van Miel Kools moest er een fiets van zuster Adelheid geleend worden. Want wij als interne hadden die dus niet.
En hoe gaat dat dan als die "meiden" van het internaat los gelaten worden...dat ging dus niet goed.
Bij de kerk en het frietkot in Veldhoven liep een watertje.....Eve niet opletten want er moest plezier gemaakt worden.
De bocht naar recht werd vakkundig afgekort en Inne Verhofstad verdween met fiets en al in het water. Het waren voor mij 5 mooie jaren en toen de bungel ontruimd moest worden voor de verhuizing van het internaat heb ik nog een theekopje mee mogen nemen. Het staat nog steeds in de kast te pronken

Iole Hogewoning zei op 16 september 2020 om 08:59 uur

In 1978 kwam ik op Koningshof op het basisjaar HAVO/Atheneum. In die tijd waren er nog enkele nonnen werkzaam als oa leerkracht. Ook was er een pater voor godsdienstles. Na dat jaar ging ik naar de MAVO, ook daar waren nog een paar nonnen als leerkracht. Je kreeg bijvoorbeeld textiellessen waarbij je een babyjurkje moest maken met smokwerk. Ik vond het vreselijk en wist echt niet hoe ik me moest gedragen. Ik voelde me in een soort dwangbuis bij die maffe nonnen! En opeens Swoefs.. was er geen non meer te bekennen op de MAVO. Wel was het tot en met mijn eindexamenjaar steeds een meisjesschool. Daar werd door leerkrachten over gesproken als met enige trots. Idiote tijd daar. Alleen de omgeving was een lust voor het oog. Heerlijk de bossen en de beschutting van het grote terrein!!

Thijs de LeeuwBHIC zei op 16 september 2020 om 09:13 uur

@Iole: dank voor je reactie. Tot wanneer heb je op Koningshof gezeten? Een interessante periode van veranderingen die je beschrijft, de laatste jaren met zusters als docent en de laatste jaren ook als meisjesschool denk ik? Opvallend dat die scheiding van jongens en meisjes in dit geval nog zo lang gehandhaafd bleef.

Iole Hogewoning zei op 16 september 2020 om 10:29 uur

Ja inderdaad. Kort daarna, dat kan het jaar zijn geweest nadat ik eindexamen had gedaan heb ik gehoord dat het zachtjes aan een gemengde school is geworden.
Er is eens een reunie georganiseerd geweest in 2006. Ik ben niet gegaan en het heeft waarschijnlijk niets met de zusters te maken, maar ik heb gehoord dat er al veel van de meisjes uit dat jaar overleden zijn. Wij zijn dan nog betrekkelijk jong! leeftijden van 56-57 jaar. Oja en het oude gebouw van de Mavo is gesloopt maar de noodbouw hebben ze laten staan!! Haha Ik weet niet wat daar de theorie achter is, vrij belachelijk dat wel!!

Henny zei op 21 september 2020 om 16:24 uur

Mijn vraag ; In Veldhoven heb ik als 'weeskind' een tijdje in een weeshuis gewoond. Dat was in de vorige eeuw begin jaren vijftig.
Het stond aan De Locht. De Sprankel. ik heb er met plezier gewoond.

Mick van Gerwen zei op 21 september 2020 om 16:45 uur

Hallo Henny, De Sprankel is bij ons bekend, maar nog niet toegevoegd aan de internatenkaart aangezien hier dusver alleen onderwijsinternaten op staan. De komende maanden gaan we werken aan het uitbreiden van de internatenkaart en zal ook De Sprankel hier een plekje krijgen. Het klooster en kindertehuis hebben al wel een eigen pagina. Hieronder de link:

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/het-klooster-bij-kindertehuis-si…

Henny zei op 21 september 2020 om 22:43 uur

Oh wat goed Mick. Ik ga het zeker lezen. Ben ook benieuwd als er lezingen kunnen komen omtrent de kindertehuizen , uit die tijd. Ik ga het volgen. Dank u wel.

Desiree zei op 1 oktober 2020 om 14:05 uur

Het internaat was voor mij een tijd lm snel te vergeten. Van mijn schoonzusje begreep ik dat het op de mms veel relaxter er aan toe ging in haar tijd dan bij mij op de MAVO vele jaren later. Maria Immaculata ofwel Im deed altijd reuze vriendelijk tegen mijn moeder wanneer ik gebracht werd, maar zodra deze uit het oog was verdwenen voelde ik altijd een grote verandering bij Im.
Bij ons had elk jaar een eigen refter waar we samen konden zitten. Uit school kregen we een kopje thee. Er lag voor de eerste drie klassen een Tina om te lezen en de vierde klas had ook een krant.
Ik herinner me dat in de eetzaal een tv aanwezig was, waar we op dinsdag 10 minuten langer mochten blijven zitten omdat op die dag peyton place werd uitgezonden en dit tot 21.10 duurde.
Er kwam altijd een non bij zitten die de boel in de gaten hield en keek of er niemand tegen het eind binnenkwam om toch maar 10 minuten later naar de slaapzaal te hoeven.
De nonnen liepen rond in burger en hadden vaak een pruik op. Reinilda - door ons Reintje genoemd- gleed eens uit toen ik met nog een andere meisje Marjo Harden een ruimte mee moest schoonmaken waar de nonnen een feestje hadden gehad. Haar pruik viel af en ze was helemaal van streek. Ze rende weg en daarna is ze altijd extra vriendelijk geweest tegen ons. Normaal kon ze tegen kinderen nogal eens rood aanlopen van woede en dan riep ze : jij jij!!
Op woensdagmiddag gingen we paardrijden en werden we met een busje opgehaald bij het internaat.
Het laatste jaar werden we samengevoegd met huishoudschool en HAVO. Toen was de sfeer veel gezelliger.
Ik had me de eerste jaren teruggetrokken met een boekje of ging tafeltennissen.
Ik heb weer contact met fieke Stocks en met Marjo Harden welke laatste mij na jaren weer heeft kunnen terugvinden.

Mick van Gerwen zei op 1 oktober 2020 om 16:19 uur

Hallo Desiree, Bedankt voor je bericht. Grappig om over dat voorval met die pruik te lezen. Hadden de zusters die pruiken op omdat ze nog altijd hun eigen haar niet mochten laten zien, al hoefde zij hun habijt al niet meer aan, of was dat hun eigen keuze?

Imelda Janssen Steeghs zei op 2 oktober 2020 om 18:31 uur

Ik ben ongeveer 1969 1970 op koningshof geweest op de MMS intern(kostschool)Herinnert zich nog iemand Jufr. Van Boxtel of juffrouw. Noor van het internaat?

Mick van Gerwen zei op 5 oktober 2020 om 09:22 uur

Hallo Imelda, Zo te zien wordt zij nog wel herinnerd.

Trudy van der Linde: "Zeer streng behalve voor haar lievelingen."

Annelies van Ewijk- Dekkers: "Ik heb de wisseling meegemaakt dat het hoofd van het internaat geen soeur meer was maar een leek juffrouw van Boxtel."

Caroline Thijssen zei op 8 december 2020 om 14:28 uur

Wat grappig om al deze verhalen te lezen. ik zat met Annelies Dekkers in de klas.
De eerste jaren was de leiding in handen van de zusters Donatiana (?) en Patricia. Hier heb ik nog wel goede herinneringen aan. Toen kwam juffr. van Boxtel en juffr. Harderwijk. De laatste was plotseling verdwenen en daarna kwam Noor. Ik meen me te herinneren dat van de 5de klas interne MMS ers er nogal wat gezakt waren. Wat een drama.

Thijs de LeeuwBHIC zei op 14 december 2020 om 05:54 uur

@Caroline: bedankt voor je reactie! Zat je dan (eind) jaren zestig op dit internaat? Aangezien ook de eerste lekendocenten blijkbaar al waren gearriveerd?

Caroline Thijssen zei op 17 december 2020 om 12:05 uur

Klopt in 1965. Op de MMS waren toen al veel lekendocenten. Voor zover ik me kan herinneren hadden we voor handwerken en scheikunde een non.

Thijs de LeeuwBHIC zei op 6 januari 2021 om 09:02 uur

@Caroline: een bijzondere tijd om daar te hebben gezeten, lijkt me, alleen al door die hele culturele revolutie die zich toen buiten (en misschien ook wel binnen) de muren van het internaat voltrok. Merkten jullie daar veel van, of bleef in het internaat ook nog veel hetzelfde? Ik denk dan aan veranderende kleding, zowel bij de zusters al de leerlingen, misschien andere muziek waarnaar jullie mochten luisteren, andere lectuur...? Vertel vooral verder zou ik zeggen, interessant!

Henriette de Meijer zei op 27 januari 2021 om 00:03 uur

Ik kan mij Koningshof nog goed herinneren. Heb daar van 1965 tot 1969 op de ulo gezeten en van1970 tot 1971 MMS Maria Mediatrix. Ik heb een fijne tijd gehad. Ik herken mij er wel in dat ik het gevoel had nooit een puberteit gehad te hebben. Immaculata kan ik mij nog goed herinneren., Maria Andrea ook Christina mocht ik niet zo. En Cunera mocht ik ook niet. Ik weet nog wel op een reunie waar Silvia Kristel aanwezig was. Ze zat een klas boven mij maar bleef ook vaak een weekend over. De zusters van het heilige hart hadden op de reunie alleen aandacht voor haar omdat ze beroemd was. Wel grappig ze speelden toe in erotische films

Thijs de LeeuwBHIC zei op 27 januari 2021 om 10:18 uur

Hallo Henriette, dank voor je bijdrage. Wat maakte het verblijf op dit pensionaat voor jou zo'n fijne tijd? Wat raar dat dan zo'n puberteit, zo'n levensfase voor je gevoel er nooit van is gekomen..

Noëlle Oostdam zei op 30 maart 2022 om 11:46 uur

Beste Thijs,
Ik heb niet zon beste herinneringen aan mijn schooltijd op koningshof. Ik heb van 1969 tot 1974 op de Havo gezeten. Was de laatste klas meisjes die gemengd werden in de vierde. Mijn reputatie van de brugklas in Eersel had mij vooruitgesneld en ondanks dat ik me drie jaar voorbeeldig heb gedragen was ik de pineut. Liberta en Körver hielden mij nauwlettend in het oog. Veel straf moeten doen zoals ramen lappen, marmeren trap dweilen enz.
Wat zijn jullie van plan met deze berichtjes? Komt er een boek over of is het voor research?

Thijs de LeeuwBHIC zei op 31 maart 2022 om 11:03 uur

Hallo Noëlle, dank voor het reageren. Deze pagina maakt deel uit van onze internatenkaart van Brabant: https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/ons-brabant/rk-inter…, die weer deel uitmaakt van een themasite gewijd aan het katholieke verleden van Brabant: https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ De reacties op onze internaatpagina's zijn in eerste instantie een doel op zich: we hebben in feite oud-leerlingen en andere geïnteresseerden opgeroepen om hun herinneringen aan deze kostscholen te delen, en door hun reacties ontstaat een heel rijk geschakeerd beeld van dit stuk verleden. Dat is al prachtig, dat dit zo allemaal bewaard wordt, een belangrijk stuk geschiedenis van Brabant (nog los van hoe we daar ook over oordelen trouwens, het hele kostscholensysteem). Ook ontvang ik nog dagelijks via de mail of anderszins verhalen en foto's over allerlei internaten. Foto's nemen we, indien de kwaliteit voldoende is, ook op in onze BHIC online fotocollectie: https://www.bhic.nl/memorix/images/search/?mode=gallery&view=horizontal… Momenteel zijn er echter nog geen verdere plannen wat we met nog méér met alle reacties zouden kunnen doen, behalve dan die online plek geven waar oud-leerlingen hun verhalen kunnen delen en vragen kunnen stellen, met elkaar in contact kunnen komen. We gaan hier als organisatie overigens wel naar kijken, want met al deze verhalen kun je natuurlijk genoeg moois.

Noelle zei op 31 maart 2022 om 11:19 uur

Dank voor de uitleg Thijs. Ik ben zelf schrijver en wil een stuk van mijn eigen ervaringen in een roman verwerken. In de tijd dat ik er zat stond het internaat op het punt te gaan sluiten. Ik had een paar vriendinnen in het laatste jaar. Met één ervan heb ik al jaren weer contact als collega docent.

Thijs de LeeuwBHIC zei op 7 april 2022 om 17:16 uur

Wat mooi dat je dit gaat ondernemen Noelle, heel veel succes met het uitschrijven van alle ervaringen van toen. Houd ons op de hoogte zou ik zeggen!

Emelda Steeghs zei op 7 april 2022 om 18:56 uur

Het was daar een hel, kent iemand juffrouw van Boxtel, gelukkig is ze compleet “gek” in een inrichting gestorven

Trudy van der Linden zei op 7 april 2022 om 20:46 uur

Ik kan erover meepraten Emelda. Juffrouw van Boxtel had inderdaad 2 gezichten. Een tiran behalve voor haar lievelingen. Ik had heel veel heimwee en had stiekem eens mijn ouders proberen te bellen via een keukenhulp. Mijn ouders belden terug ( binnenvaart en destijds nog geen telefoon aan boord) en vroegen of er iets aan de hand was en toen brak de hel voor mij los. Ben dus nog altijd op mijn hoede voor represailles bij diverse situaties. Ook nog toen mijn ouders in verzorgingshuis waren, steeds alert….
Doordat ik de MAVO extern heb afgemaakt daar, hoorde ik eens dan Van Boxtel naar mij vroeg. Ik wilde absoluut geen kontakt meer en zeker haar niet meer onder ogen komen.
Ik wist niet dat ze uiteindelijk in een inrichting is gekomen.
Ik herinner me nog Janna Schagen, vond dat een toffe meid, zat op de MMS.

Emelda steeghs zei op 10 april 2022 om 10:11 uur

Ja ik kan me Janna nog goed herinneren, ze kwam uit Amsterdam, een hele leuke meid

Emelda steeghs zei op 10 april 2022 om 10:12 uur

Ze had de kamer naast mij

Yolande Verstraten zei op 10 december 2022 om 18:22 uur

50 jaar geleden verliet dit vreselijke oord. Ik zie mezelf nog wegrijden op mijn brommertje en dacht: YES de vrijheid tegemoet. Ik kom hier nooit meer terug!!! Dat rijden op een brommertje had ik afgedwongen, omdat mijn vader onder invloed reed. Ik mocht dan goddank ook op maandagochtend terugkomen ipv zondagavond. Maar ojee ojee. Op woensdagmiddag tijdens het eten per ongeluk een glas water omgegooid... STRAF!!! Niet vrijdagavond naar huis maar pas op zaterdagmorgen. Hoe kun je een kind nou straffen met niet naar huis mogen?????? Dat gold overigens alleen voor mij hoor. Bij andere leerlingen was dat ongelukje geen probleem. En zo heb ik nog wel meer voorbeelden van de volstrekte willekeurig van behandeling. Vooral als je ouders rijk waren, had je het best goed. Maar voor mij, als kind van een verslaafde vader en vrij jong overleden moeder was het een hel. Geen herinneringen aan leuke nonnen.. Vooral IM niet, wat een bitch. Hypocriepter dan zij kon niet. Met een pruik op op stap met een man. Maar zuiver platonisch hoor...
En maar proberen ons zo zedig mogelijk op te voeden, bah bah

Terug naar dec 2022. Ik logeer nu in het NH hotel koningshof. Ondanks mijn eigen belofte toch weer terug. Er was even geen andere mogelijkheid. Ben wel even langs mijn oude kamertje gelopen. Gelukkig niet al te veel bibbers. Mocht ik hier onverhoopt nog eens een kamer boeken, ga ik om mijn oude kamer vragen hahahaha.
Ik denk dat er uit die tijd niet veel nonnen meer leven, maar ik hoop dat ze van daar boven wel even zien dat ik er een fantastich leven van maak, ondanks hun achterlijke regime van die tijd :-)

Ellen van Remmen zei op 10 december 2022 om 23:27 uur

Al weer zo'n naar bericht. Mij blijft het een raadsel waarom de mulo een super streng regime voerde. Bij ons op de inas was het zo totaal anders. Natuurlijk. Er zijn regels maar wat een vrijheid hadden we. ( 1963- 1968). Tegen bedtijd liepen wij langs de mulo en het was daar nooit lachen, gieren, brullen. Vreselijk voor al die meisjes. Dat vonden we toen en voel het nu nog steeds. Fijn dat je met fier hoofd daar bent gaan overnachten. Top gedaan. Ze hebben je mooi niet klein gekregen. Gewoon nog een keer gaan zoals je zei op je eigen kamer en terug denken aan leuke momenten met klasgenoten. Doen hoor. Ik kan je ook vertellen ( voor als je het wil weten ) dat er van alle zustets van het Heilig Hart er nog 14 over zijn. Van de internaten leeft er al lang niemand meer. De oudste is nu 94 jaar. Mooie kerstdagen gewenst.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.