Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Het Sint Johannesgesticht in Besoijen

Kloosters

Pastoor J. van Kessel van de parochie Maria Onbevlekt Ontvangen te Besoijen vierde in 1876 zijn zilveren jubileum. Hij kreeg een som geld aangeboden voor de stichting van een liefdehuis. Het kerkbestuur had al in 1860 van notaris Gerardus van der Heiden een huis gekocht naast de kerk, om dat ooit tot klooster te verbouwen.

Besoijen, het Johannesgesticht, 1923. Foto: SALHA, fotonr. 40783
Besoijen, het Johannesgesticht, 1923 (collectie Streekarchief Langstraat Heusden Altena, fotonr. 40783)

Op 15 april 1878 diende pastoor Van Kessel bij de bisschop een aanvraag in voor een nieuw klooster, naar ontwerp van A. Goyarts te Tilburg en op 2 juli 1879 kon het gesticht van de Zusters van J.M.J. worden ingewijd. Zes zusters kwamen naar Besoijen en vestigden zich in het klooster, dat ook wel het Sint Johannes- of Liefdegesticht werd genoemd.

Vanaf 1902 gaven de zusters in de parochie van Sint Jan ook onderwijs aan meisjes. In 1914 namen ze een aantal nieuwe schoollokalen in gebruik, in 1915 gevolgd door een patronaat waaraan in 1921 een kookschool werd verbonden.

Het kloostertje naast de kerk van Besoijen is in de loop van de tijd sterk gewijzigd: in 1899 door een verbouwing van architect Jos van Ree en in 1938 door een meisjesschool van architect M. Lambriex, beiden uit Waalwijk. Het klooster is opgeheven in 1949. In 1950 namen de zusters van J.M.J. afscheid van de parochie. Architect Antoon van Stokkum uit Waalwijk verbouwde het klooster in 1950 tot drie woningen. Het complex werd in 1968 aan de gemeente verkocht en in 1971 gesloopt om plaats te maken voor de woonwijk Pastoor Van Kesselhof.

Bron: Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010

2

Reacties (2)

Hans de Vaan. zei op 21 november 2020 om 16:48 uur

Ik begrijp uit het verhaal over de zusters van JMJ dat zij in 1950 afscheid namen van Besoijen. Ik heb in 1948 - 1950 op de ' bewaarschool' (kleuterschool) van de nonnetjes in Besoijen gezeten. Deze school stond naast de kerk langs het voorplein. Het moederhuis van de nonnetjes stond daarvoor op de kop daarvan met de voordeur in de Grotestraat. Betekent dit dan ik de laatste ben geweest die van deze nonnetjes 'les' gekregen heeft? Of waren dit weer andere nonnetjes?
De lagere school heb ik van 1950-1956 gedaan bij de broeders op de St. Petrusschool in Waalwijk.

Thijs de LeeuwBHIC zei op 15 december 2020 om 15:00 uur

@Hans: het lijkt er wel op dat je tot de laatste leerlingen hebt behoord van de bewaarschool van de zusters van JMJ in Besoijen. Ik vond nog wat informatie in het archief van de parochie Maria Onbevlekt Ontvangen te Besoijen:

https://proxy.archieven.nl/0/D49BE159E50846829A2A61E9D45D8AF2

Daar, onder het kopje "Beschrijving van de series en archiefbestanddelen", lees ik dat de zusters in 1950 vertrokken, maar dat dit niet het einde betekende van het katholiek onderwijs in Besoijen en dat de scholen zelfs nog zijn uitgebreid:

"In 1958 opende de nieuwbouw Maria's Kleuterhof voor kleuteronderwijs, in 1960 de St. Bernadetteschool voor lager meisjesonderwijs en in 1964 de St. Jozefschool voor jongens. In 1972 tenslotte droeg het kerkbestuur het bestuur en de eigendom van de scholen voor basis- en kleuteronderwijs over aan de Stichting Katholieke Scholen Waalwijk-Centrum en -West." Over betrokkenheid van de Zusters van JMJ bij deze scholen lees ik er echter niets.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.