Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Het Sint Annagesticht of Sancta Maria in Hoeven

Kloosters

In 1837 werd het Sint Annagesticht voor onderwijs aan meisjes opgericht. Het huis was gekocht met geld van zuster Benedicta, die er zelf onderwijs gaf. Door toedoen van mère Marie Joseph van de Roosendaalse zusters franciscanessen kreeg ze in 1844 een helpster.

Hoeven, klooster Sancta Maria, c. 1910. Foto: Collectie Jan SmitsHoeven, klooster Sancta Maria, c. 1940. Foto: Collectie Jan Smits

Tijdens het pastoraat van C. de Bie kwam het Sint Annagesticht in 1848 onder de hoede van de Franciscanessen van Oudenbosch. De Stichting Hoevense Arme vergrootte het huis aanzienlijk door aankopen van de erven van ‘kreupele Kee’.

In 1864 bouwde pastoor Baartmans een nieuwe school. In 1881 werden nieuwe aankopen gedaan en drie jaar later werd de kapel aanmerkelijk verfraaid. Het gesticht werd in 1887 herdoopt in Sancta Maria.

Pastoor Buysen bouwde in 1897 een nieuw gebouw met het front aan de straatzijde. De refter, keuken en huiskapel bleven bestaan. In 1901 bouwde architect P. van Genk schoollokalen, die in 1909 herbouwd en in 1921 opnieuw opgetrokken werden. Pastoor Jos. de Hoog schonk de zusters bij het eeuwfeest een nieuwe kapel van architect Joh. Berben uit Breda, met kruiswegstaties van Joan Collette in de glas-in-loodramen. De kapel werd 28 juli 1938 ingewijd.

Het klooster is 8 augustus 1959 opgeheven. De gebouwen hebben plaats gemaakt voor nieuwbouw. Het in ambachtelijk-traditionele stijl gebouwde huis van 1897 had twee bouwlagen. De gevel eindigde in een trapgevel, met in een nis een Mariabeeld. De kapel die architect Berben in 1938 ontwierp, stond haaks op het gebouw.

Bron: Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.