Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970
Paters & Nonnen

Vier jonge vrouwen uit Koblenz besloten in de jaren vijftig van de negentiende eeuw hun vermogen en inkomen bij elkaar te leggen en als spirituele gemeenschap verder samen te gaan leven. Dat waren Anna Maria Hoelscher, Mathilde Jesse, Anna Hörter en Maria Eigner.

Ze werden in hun idealen gesteund door pastoor Philipp de Lorenzi van de Liebfrauenparochie, die de mogelijkheden onderzocht om hun initiatief verder uit te bouwen tot een echte congregatie.

Op 14 april 1857 kreeg hij daarvoor van bisschop Arnoldi de toestemming en op 2 februari 1858 kregen de vrouwen van de bisschop hun ordekleed: een zwart wollen habijt met zwarte sluier en skapulier, witte gordel en witte kap. De zusters namen de regel van Augustinus aan en noemden zich “School- en Ziekenzusters van de Heilige Geest”.

Anna Maria Hoelscher werd als drijvende kracht achter het initiatief de eerste overste van de congregatie onder haar kloosternaam van zuster Irmina, maar al enkele maanden na dit veelbelovende begin kwam ze te overlijden, 22 jaar oud. De andere drie zusters van het eerste uur maakten het evenmin lang: drie jaar na de stichting was geen van hen meer in leven. Desondanks groeide de congregatie onder de hoede van pater de Lorenzi gestaag.

Als gevolg van de Kulturkampf werd het de zusters in 1875 verboden les te geven. Alleen sociaal-caritatieve en verplegende activiteiten waren nog toegestaan. Vandaar dat de zusters ziekenverpleging tot hun “core-business” verklaarden. Vanaf die tijd draagt de congregatie de naam “Zusters van de Heilige Geist”.

Tegenwoordig houdt de congregatie zich behalve met zieken- en bejaardenverpleging ook bezig met bewaarschool- en huishoudschoolonderwijs en opvoeding van voogdijkinderen.

In Noord-Brabant had de congregatie één klooster, namelijk het Klooster van de H. Geest in Elsendorp. Buiten Noord-Brabant zaten ze in Vaals en buiten Nederland zijn de zusters nog actief in Duitsland, India en Tanzania.

Foto’s
Anna Maria Hoelscher, zr. Irmina (1835-1858). Bron: Orden online.
Elsendorp, afscheid van de zusters van de Heilige Geest, 1975. Fotograaf: Pierre van de Meulenhof. Bron, BHIC, fotonr. 1685-062654.

Bronnen
Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.
Website Zusters van de H. Geest.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.