Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970
Paters & Nonnen

Aan het einde van achttiende eeuw wist pastoor Chambige van de kerk van Saint Cerneuf in Billom (F.) zes jonge dames te inspireren om charitatief en apostolisch werk te doen. Later zette zijn kapelaan Claude Mestre dit werk voort. De dames, mères genoemd, gingen in oktober 1806 samenwonen in het huis van een van hen, Françoise Pataud.

De congregatie werd op 1 november 1806 gesticht te Billom, Puy de Dôme en heet daarnaar ook wel Les Soeurs de la Miséricorde de Billom ofwel de Zusters van Barmhartigheid van Billom. Op 10 maart 1865 presenteerde generaal-overste mère Marcelline de regel, waaraan ze lang had gewerkt en die is gebaseerd op de leefregel van Augustinus. De Heilige Stoel keurde de congregatie pas goed op 2 juli 1913. Het moederhuis staat nog steeds in Billom.

De naam ‘Zusters van Barmhartigheid’ beschouwen de draagsters ervan nog steeds als een opdracht: je te laten leiden door de noden van anderen, geïnspireerd door Jezus en met name de Bergrede (Mattheüs 5, 1-16).

Onder druk van de antiklerikale politiek in Frankrijk week de congregatie, net als een aantal andere Franse congregaties, vanuit Clermont uit naar Nederland.

In 1903 vestigden de eerste zusters zich in Cadier en Keer (L). Zij richtten daar een pensionaat op voor arme jonge meisjes.

In 1925 vestigden de eerste zusters zich in Noord-Brabant, in Zesgehuchten. De zusters uit deze communiteit waren werkzaam in het onderwijs, verzorgden Franse les aan jongvolwassenen, fungeerden als hulp in de huishouding en legden overledenen af.

Van 1960 tot 1987 legden Zusters van Barmhartigheid zich ook toe op de bejaardenzorg. Zij stichtten onder andere het bejaardentehuis Akert en later Josephinehof in Geldrop.

Van 1962 tot 1985 werden er ook zusters van Barmhartigheid uitgezonden om in Gabon (Afrika) te gaan werken in het onderwijs en in de verpleging.

In 2009 waren er in Nederland nog zeven zusters woonachtig op vier verschillende plekken: twee zusters in Zuid Limburg, twee in Boxtel en drie in Geldrop. Het klooster in Geldrop was de plaats waar de gemeenschap nog tweemaal per maand bijeenkwam.

In Noord-Brabant hadden de zusters twee kloosters, beide in Geldrop (klooster bij huize De Akert en het Sint Brigidagesticht). Buiten de provincie waren er nog kloosters in Cadier en Keer en Eckelrade en verder is de congregatie werkzaam in Frankrijk en Gabon (Afrika).

Foto’s
Mère Marcelline de Chamerlat (1786-1867). Bron: website congregatie.
Zusters van Barmhartigheid (Geldrop) in Eindhoven, ca. 1964. Origineel: Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping. Bron: Katholiek Documentatie Centrum, fotonr. 2B01462.
Zusters van Barmhartigheid (Geldrop) in gebed, 1965. Origineel: Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping. Bron: Katholiek Documentatie Centrum, fotonr. 2B1464.

Bronnen
Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.
Brochure Zusters van Barmhartigheid (Geldrop).

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.