Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De kerk van O.L.V. Tenhemelopneming in Helmond

RK kerken

De kerk van O.L.V. Tenhemelopneming in Helmond kan zijn geschiedenis terugvoeren tot de vroegste geschiedenis van Helmond. In de middeleeuwen was Helmond maar een klein gehucht in de buurt van het grotere Rixtel. Daar stond ook de parochiekerk, toegewijd aan Maria.

Foto: G. Lanting, 2011. Bron: commons.wikimedia.org
Foto: G. Lanting, 2011. Bron: commons.wikimedia.org


Maar toen Helmond groeide, kwam er een eigen kerk, eveneens met Onze Lieve Vrouw als patrones. Omstreeks 1400 kreeg de stad wallen en poorten en ontstond een nieuw centrum rondom de Markt. Daardoor kwam de Mariakerk net buiten de stadsmuren te liggen, ongeveer aan de huidige Eikendreef. Vanaf 1462 was hij in gebruik als kloosterkerk van de Augustinessen en in 1543 werd hij een prooi van de vlammen. In het centrum kon in 1455 een nieuwe kerk in gebruik worden genomen, toegewijd aan Sint Lambertus.

Het duurde tot 1915 voordat er weer een kerk in Helmond verrees die gewijd was aan Onze Lieve Vrouw, meer bepaald O.L.V. ten Hemelopneming omdat de pastoor het voornemen had om jaarlijks op deze feestdag – 15 augustus – een processie te houden. Daarnaast zijn de H. Antonius van Padua en de H. Lambertus patroon van de kerk. De bouw werd namelijk mede mogelijk gemaakt door een rijke fabrikant uit Rotterdam die een bijzondere devotie tot de H. Antonius had. En Lambertus is de schutspatroon van Helmond. De nieuwe kerk was een schepping van architect Jos Margry.

In 2012 werd duidelijk dat de parochie de noodzakelijke renovatie van de kerk niet kon betalen. Het gebouw werd verkocht aan de gemeente Helmond die het – aanvankelijk tijdelijk - in gebruik nam als theater, als vervanging van theater Het Speelhuis, dat in 2011 door brand werd verwoest. In 2014 werd die bestemming blijvend.

Reageer hieronder en deel je herinneringen aan de kerk, het leven in de parochie en de geestelijken van vroeger, zoals aan pastoor W.J.A. van Haaren (jaren vijftig en zestig) en zijn kapelaans M.D. Lam en G. de Vree.

Pastoor Van Haaren
Monseigneur W.J.A. van Haaren ontvangt het ere-lidmaatschap van de KBO (foto: Fotostudio Jean Smeets, Grave. Bron: collectie BHIC, nr. 1907-005782)


33

Reacties (33)

Bert La Fleur zei op 9 februari 2015 om 18:18 uur

Theater de speeldoos ? Het moet zijn Theater Het Speelhuis dat eerder door brand werd verwoest !!

Paul HuismansBHIC zei op 23 februari 2015 om 09:30 uur

Ai, slip of the pen... Het is intussen aangepast. Dank voor de opmerking!

Henry Emons zei op 14 mei 2016 om 21:28 uur

De drijvende kracht bij de oprichting van deze kerk in 1915 was de legendarische textielfabrikant Piet De Wit uit Helmond bekend van zijn PeA-park , zonder zijn inzet en financiele bijstand was deze kerk er nooit gekomen .

Mariët BruggemanBHIC zei op 17 mei 2016 om 11:23 uur

Dus ons verhaal over de fabrikant uit Rotterdam is niet correct, Henry?
Als dit zo is, dan gaan we dit nog even aanpassen in ons verhaal.

Henry Emons zei op 18 mei 2016 om 22:40 uur

Beste Mariet, Ik weet niet wat de rol van deze fabrikant uit Rotterdam was,
ik weet alleen dat Piet De Wit de drijvende kracht was bij de totstandkoming van de Onze Lieve Vrouwekerk en dat hij financieel veel heeft bijgedragen.

Een Piet de Wit bewonderaar.

Een

Egbert zei op 19 mei 2016 om 01:18 uur

Door getouwtrek over de plaatst waar de derde parochiekerk van Helmond moest komen ging de schenking van geld door fabrikant Grewen uit Rotterdam niet door. Piet de Wit zorgde later voor het startkapitaal. Ik heb daar een verhaal over geschreven dat te vinden is op de website van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven:
http://www.rhc-eindhoven.nl/artikel/1396/De-%E2%80%9COverkanaalsche%E2%…

Helena zei op 19 mei 2016 om 02:04 uur

Er zullen wel meer Helmonders en anderen hun bijdragen geleverd hebben...ieder naar draagkracht. Textielfabrikant Piet de Wit was een geboren Helmonder.
Vraag me ook af welke fabrikant uit Rotterdam dan bedoeld kan zijn?

Het waren wel de jaren van het 'Rijke Roomsche Leven'.. Zo rond 1920 waren er inmiddels vier R.K. kerken in Helmond op nog geen km van elkaar gelegen : de St. Lambertus (is nog kerk), H. Hart in de Veestraat (afgebroken) en dan deze O.L.V. ten Hemelopneming (nu Speelhuis [ theater] ), door de meesten de Mariakerk genoemd. Daarnaast was er de Paterskerk (kapucijnen) in de Molenstraat; is nu aula van Jan van Brabant college, meen ik?
Later zijn er meer kerken en parochies bijgekomen en inmiddels binnen 50-75 jaar sommige hiervan weer opgeheven.

Helena zei op 19 mei 2016 om 02:24 uur

Egbert's reactie lees ik nu pas. Zo te lezen dan wel wat getouwtrek geweest eer het zover was.
De kerk kwam zo dus aan de westelijke kant van het kanaal, bekend onder de meeste Helmonders als 'over de brug'. -- Interessant artikel Egert. Dank!

En waarschijnlijk zaten deze drie kerken in die jaren overvol en moesten er meer bijkomen toen de stad zich verder ging uitbreiden. Enkele jaren later is er aan begin/einde Heistraat dan toch een nieuwe parochiekerk gekomen, de St Jozef. Later volgden er meer. De St Jozef een van de weinige kerken in Helmond nu nog als kerk in gebruik.

Mariët BruggemanBHIC zei op 23 mei 2016 om 14:46 uur

Bedankt Egbert en Helena, voor jullie bijdragen aan dit verhaal en voor de link naar het verhaal over de RK Kerk te Helmond. De rol van de Rotterdamse fabrikant is nu bekend!

Guido van der Sluiszen zei op 7 augustus 2023 om 18:46 uur

Beste mensen, ik zoek contact met de nazaten van Sr. (zuster) Ludovica uit Helmond. Van de congregatie Zusters Ursulinen vd Romeinse Unie. Zij is op 10 Jan. 1925 naar Soerabaja/ Malang vertrokken. Ik weet geen achternaam! Mijn tante zuster is met haar naar Java gegaan. Ben op zoek naar gegevens. Wie kan mij helpen!

Norah zei op 7 augustus 2023 om 20:14 uur

Dag Guido,

U kunt toch het beste deze site bezoeken/contacteren >
www.erfgoedkloosterleven.nl

Ik denk niet dat u nazaten bedoelt...;)?
Mvg.

Guido Van der Sluiszen zei op 7 augustus 2023 om 20:57 uur

Met dank voor uw reactie. Ik bedoel met nazaten, neven/ nichten van de zuster. Erfgoedkloosterleven ben ik geweest, kan over zuster Ludovica niets terugvinden. Alleen bericht uit kloosterblad dat zij 10 Jan 1925 is vertrokken naar Java

Norah zei op 8 augustus 2023 om 00:04 uur

Moeilijk. De naam Ludovica is waarschijnlijk ook al niet haar eigenlijke voornaam.

Vond nog wel:

Ursulinen van de Romeinse unie.
Spoorstraat 5 5971 BA Grubbenvorst
Online staat ook een telefoonnummer bij, er moet nog één persoon daar werkzaam zijn.

Ik heb er zelf ook nog een enkele in een ver verleden meegemaakt, je had de soeurs en de mères.
Mvg.

Helena zei op 8 augustus 2023 om 00:44 uur

@Guido, - Zoals ik uit artikeltje in 'Het Huisgezin' van 15-01-1925 kan lezen werd er van drie jonge zusters afscheid genomen in Vught. Soeur Andrea, Soeur Aldegonda en Soeur Ludovica waren van het Missiehuis der Ursulinen 'Mariaoord' in Vught. Neem aan dat ze voorafgaand aan de uitreis in dit klooster woonden. Verkorte link naar artikel: https://tinyurl.com/5ak7kak4

Mogelijk vind je haar volledige naam - en dat van de andere twee jonge zusters - in het bevolkingsregister van Vught als uitgeschreven op ca. die datum. Gelukkig zijn de BR van Vught van 1920-1930 online in te zien bij BHIC.

Zag hierin Johanna van der Sluiszen, geb. 1 aug 1900 te 's-Hertogenbosch. Zij was kloosterlinge en werd in jan 1925 uit het BR van Vught uitgeschreven, ze vertrok toen naar N.O. Indië. Je tante-zuster?
Zie link: https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/5e7b3b03-53dc-3e9e-1…

Je kunt ditzelfde BR nog nalopen om te zien wie de andere twee jonge zusters waren die in jan 1925 vandaar vertrokken zijn naar N.O. Indië. Zo vond ik wel al op de pagina ervoor een Maria Cornelia Nooijen, geb. 8 jan 1902 te Helmond. Zie pagina 25 van 110. Mogelijk zoek je haar omdat je Helmond noemde? Zij was eveneens kloosterlinge en in dezelfde maand vertrokken. Zij zal een van de andere kloosterlingen geweest zijn, zelfde orde. Was haar kloosternaam soms Soeur Ludovica? [ zou kunnen zijn...?]. In ieder geval: haar vader was een Ludovicus Nooijen uit Bakel. Moeder kwam uit Gemert. Deze familie Nooijen woonden in de Tientstraat/ Tiendstraat in Helmond. ] Meer over deze familie te vinden via de index bij BHIC en het RHCE. Alsook hun huwelijk via archief Gemert-Bakel >> https://erfgoed.gemert-bakel.nl/

Op deze zelfde pagina van dat register van de BR van Vught vind je onderaan mogelijk de derde zuster (kloosterlinge / onderwijzeres) , oorspronkelijk van Ooltgensplaat, en ook vertrokken in jan. 1925.

Helena zei op 8 augustus 2023 om 06:38 uur

Lees via www.delpher.nl >> in 'De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad' van 15-11-1945 - dat er van de zusters Ursulinen 63 kloosterlingen op Java verloren zijn, de meesten bezweken ten gevolge van honger-oedeem. Bovendien nog een twintigtal zieken. Behoorde jouw tante zuster soms bij de groep zusters die in de oorlogsjaren op Java bezweken zijn? https://www.openarch.nl/ghn:612c380a-a136-11e8-828a-00505693001d [ Inv. nr. 200565a wil momenteel bij mij nog niet laden, mogelijk bij jou, of hier later wel? Kan dus niet zien wat er mogelijk meer genoteerd staat op deze kaart bij de Oorlogsgravenstichting.]

Maria Cornelia Nooijen is overleden 30 maart 1973. Begraven op het R.K. kerkhof te Goes.
https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&bgp=7…

Helena zei op 8 augustus 2023 om 07:14 uur
Guido Van der Sluiszen zei op 8 augustus 2023 om 20:50 uur

Beste mensen, eerst mijn dank voor uw suggesties, zeer gewaardeerdwil in het kort daarop reageren.
Helena/ het artikel ken ik.
Mijn tante zuster Aldegonde heeft in kamp Semarang gezeten. Heeft zich daar naar vermogen ingezet voor geïnterneerde vrouwen en kinderen. Familie Blanken-Meesterman was haar zeer dankbaar. Deze familie probeer ik nog te achterhalen. Om een lang verhaal kort te houden;tante Aldegonde heeft het kamp overleeft. Na haar bevrijding gevlucht naar Soerabaja (Javanenopstand) in november 1945 tijdens Engels bombardement zwaar gewond geraakt. Naar Malang gebracht en daar na enkele dagen onder kommervolle omstandigheden overleden. Mijn vader, heeft daar nauwelijks iets over verteld, familiegeheim! Ik, haar neef, inmiddels 74 jaar probeer een familiekroniek te schrijven over haar.
Erfgoedkloosterleven heb ik bezocht,heb toestemming om archief in te zien. Enkele door jullie aangeven suggesties heb ik al kunnen honoreren.
Johanna van der Sluiszen, zuster Aldegonde is mijn tante.
Morgen contact met Acht huizen, Zeeland over zuster Andrea.(nooijen) Ga daar eerst zoeken vanwege klein dorp.Helmond straks proberen. Ik weet zeker dat zuster Ludovica en Andrea en Aldegonde samen zijn vertrokken.( Kloosterblad, In Bloeiende Liefde uit 1925.
Oorlogsgravenstichting, haar dossier is incompleet, ik heb meer gegevens
Helena, Norah, nogmaals dank, voor jullie aanreikingen, weet je nog iets, ik houd me aanbevolen. Als laatste, ik plaats nog oproepen in de Java Post en AD, rubriek lezershelpenlezers. Ga nog naar Bronbeek en Kath documentatiecentrum, Nijmegen.
Alleen gegroet. Guido van der Sluiszen.

Helena zei op 10 augustus 2023 om 02:28 uur

Denk dat de wereldlijke naam van Zr Andrea eerder >> A.J. v. Reijen was...[ zo komt zij n.l. voor in AR-Z117 Archiefinventaris Ursulinen van de Romeinse Unie - Persoonsdossiers van zusters ursulinen van Driebergen houdende hoofdzakelijk benoemings- en ontslagbrieven en pensioengegevens, 1910-1981]
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=1212&miaet=… Zuster Andrea staat in deze lijst van leden te Driebergen.
A.J. v. Reijen was een van de drie zusters die in jan 1925 vertrokken naar N.O. Indië [ Zie BR van Vught].

Dan zou Zuster Ludovica toch Maria Cornelia Nooijen geweest kunnen zijn...
Voor wat betreft haar mogelijke neven en nichten:
- haar oudste broer * 1897 is ongehuwd overleden in 1979 in Deurne. [ bidprentje]
- twee broers van haar zijn in Mierlo gehuwd in reps. 1932 en 1933. Kinderen uit deze huwelijken.
- een zus is in Bakel en Milheeze gehuwd in 1929. Kinderen uit dit huwelijk.
Neem aan dat mogelijk haar neven en nichten dan na ca. 1929 geboren zijn en dan mag je wel verwachten - indien nog in leven- dat ze inmiddels een hoge leeftijd zullen hebben.

Guido Van der Sluiszen zei op 12 augustus 2023 om 15:50 uur

Beste Norah en Helena, ik heb de twee zusters kunnen identificeren
1. soeur Lud op vica, is Maria Nooyen en 2. Mere Andrea, Antonia Joh. Van Reyen.
Zo, zijn jullie ook weer bij!
Met vriendelijke groet, Guido

Norah zei op 12 augustus 2023 om 17:03 uur

Nou Guido, Helena heeft weer het meeste werk verricht;) Maar sympathiek dat je dit doorgeeft.

Die zusters Ursulinen werden met twee namen aangesproken, mère wanneer men les gaf, en soeur voor het "mindere" werk. Verschil moest er wezen......(hm).

Toevallig heb ik ooit op een meisjeslyceum van een mère les gekregen in Nederlands. En wat ik later vernam was ze weduwe geweest. Ik wist trouwens niet dat dit toegestaan was.
Guido, je hebt er heel wat werk aanbesteed, mijn complimenten!
Mvg.

Jeanne1 zei op 12 augustus 2023 om 18:16 uur

Ik kan me deken van Haaren en kapelaan De Vree nog goed herinneren.
Na de plechtigheid rond de eerste Communie werden we met alle kinderen uitgenodigd in de tuin van de pastorie, waar we door "meneer de deken" een eierkoek kregen uitgereikt.
In de zesde klas van de Mariaschool heb ik godsdienstles gehad van deken van Haaren. Ik heb er goede herinneringen aan.

jan&leonie zei op 15 augustus 2023 om 14:45 uur

Over Maria Cornelia Nooijen gesproken.....
Wij doen onderzoek naar onze overgrootmoeder Johanna Pieternella Frankin. Zij werd op 8 oktober 1938 begraven op de RK begraafplaats te Goes.
Wij kunnen/konden echter haar graf niet (meer) vinden.
En wat blijkt: in het register van overledenen van de RK kerk te Goes is haar naam doorgehaald. Een reden daarvoor werd niet gegeven. Zeer ongebruikelijk dat op die begraafplaats een graf zou zijn geruimd. Aan familie kunnen we het niet meer vragen want allemaal overleden.
Bij de doorhaling stond nu geschreven:
Maria Cornelia Nooijen. Zij heeft inderdaad een graf op die begraafplaats, waarop staat: geboren op 8 januari 1902 en overleden op 30 maart 1973.
Het kan niet anders dan dat deze Maria degene is die in Helmond werd geboren en via Boxtel naar Vught kwam en van daaruit in 1925 werd uitgezonden naar N.O. Indië. Zuster Ludovica dus...
Wij zijn benieuwd hoe het haar verder is vergaan en -uiteraard- hoe zij in Goes terechtkwam. Is zij misschien, zoals ik in het verhaal las, via Ooltgensplaat of Achthuizen (in het voormalig klooster daar) gekomen toen zij uit Indië kwam?
En misschien wel met A.J. van Reijen met wie zij samen in 1925 naar Indië vertrok?
In de archieven is van Maria weinig te vinden. Wel in een Zeeuwse Krant uit 1973 waar in de Burgerlijke Stand van Goes haar overlijden bekend werd gemaakt.
Wij houden ons aanbevolen voor informatie.

Cornelis zei op 15 augustus 2023 om 15:20 uur
jan&leonie zei op 15 augustus 2023 om 15:38 uur

Het klopt dat het graf van overgrootvader De Jonghe daar nog is. Hebben we gevonden. Maar niet van zijn vrouw Frankin dus. Totaal verdwenen.

Norah zei op 15 augustus 2023 om 17:19 uur

Ik begrijp dit niet Jan en Leonie, waarom zou ze niet bij haar man in het graf liggen? Hij is ook niet hertrouwd, overleed 2 maanden na haar dood.
Kan het niet gewoon een vergissing geweest zijn, en vergat men allebei de namen op het graf te beitelen?

jan&leonie zei op 15 augustus 2023 om 17:31 uur

Hallo Norah. Op die begraafplaats kan je niet met z'n tweeën begraven worden door de bodemgesteldheid. Wel naast elkaar. Maar dikwijls op verschillende plekken, als je er niet aan denkt om direct een graf ernaast te kopen.

Norah zei op 15 augustus 2023 om 20:12 uur

Het begint me wat te dagen, maar het ligt precair.

Bij de overlijdensakte van P.F. de Jonghe + 31-12-1938 Goes, staat een notitie, maar alleen in de index:
-zij woonde te Voorburg-. Dus niet hij...

Eerst dacht ik, dat moet op de overledene slaan... Bedoelt men hier soms de psychiatrische instelling Voorburg in Vught, en niet de plaats bij Den Haag? Deze eerste was namelijk een heel bekend instituut in die jaren, en bestaat tegenwoordig nog dacht ik.
Naderhand bedacht ik me dat het op Johanna Pieternella zelf sloeg, en dat dat de reden is geweest dat haar graf is ontruimd. Ik bedoel ermee te zeggen dat ze suicide gepleegd heeft, en dat men voor de R.K. kerk niet op gewijde grond begraven mocht worden.
Er moeten toch wat verhalen zijn rondgegaan...
Mvg.

Guido Van der Sluiszen zei op 15 augustus 2023 om 20:21 uur

Beste Jan en Leonie, ik ben Guido.
Het volgende kan ik jullie nog aanreiken. Niet chronologisch, Achthuizen (z-h) had geen klooster van de Ursulinen, wel Franciscanessen, in 1945 gesloten.
Dan over soeur Ludovica, Maria nooijen, geboren 8 Jan 1902. 30 aug 1922 geprofest. 11 Jan 1925 vanuit Vught vertrokken naar Soerabaja en vandaar naar Buitenzorg op Java.
En dan ...Zij zou 10 dec1927 terug zijn gegaan naar Vught/ Maria -oord.
Waarom, waardoor is ? Zuster Ludovica is inderdaad met Soeur Aldegonde ( mijn tante) en Mere Andrea,A J van Reijen vertrokken met de trein v Den Bosch, naar Roosendaal, naar Genua en vandaar met de boot naar Soerabaja.
Laat mij even weten of u dit gelezen heeft. Groetjes Guido

Jeanne1 zei op 15 augustus 2023 om 20:47 uur

@Norah,
Toch vreemd dat die notitie alleen in de index staat. Johanna Pieternella Frankin overleed enkel maanden vóór haar man, dus waarom zou men dat in de index zette, als het al klopte. In de +akte van Johanna Petronella staat dat ze in Goes woonde en aldaar overleed.
Van beide personen is er een bidprentje www.openarch.nl
Johanna Pieternella Frankin werd voorzien van H.H. Sacramenten der Stervenden en werd begraven op het RK Kerkhof. Ik denk dat ze aanvankelijk Nederlands Hervormd was.
Uit het bidprentje blijkt dat ze een zwaar leven had gehad, dus het kan best zijn dat ze in Voorberg heeft gezeten, maar mogelijk was er toch geen sprake van suïcide.

jan&leonie zei op 15 augustus 2023 om 21:09 uur

Dag Jeanne, norah en guido
Bedankt voor jullie reacties.
Het is speculatief maar ik ga er toch verder mee. Voorburg bij Vught...het zou kunnen. Uiteraard hebben we ook de bidprentjes. In de familie is er nooit over gesproken. Men zweeg het dood. Vreemd is natuurlijk dat nabestaanden "moord en brand" zouden schreeuwen als er "zomaar" een graf zou zijn geruimd. Er is nog een punt van overdenking. Als zuster Ludovica al zo snel weer terugkeerde naar Vught zou zij dan Johanna Pieterna hebben gekend? Ingeval zij daar inderdaad verbleef.
Hoe anders komt Ludovica in Goes terecht en daar wordt begraven op RK begraafplaats.

Guido Van der Sluiszen zei op 15 augustus 2023 om 21:42 uur

Beste mensen, ik ben een familiekroniek aan het schrijven over mijn tante soeur Aldegonde. Ook wij neven en nichten wisten amper iets van wat haar is overkomen. Zelfs mijn vader mompelde iets, als je wat vroeg zag je aan zijn blik oo verkeerde vraag
Zal maar zwijgen. Door actief te gaan zoeken in archieven/documenten is er toch wel iets te achterhalen. Familiegeheimen blijken toch soms hoe schamel ook de gegevens zijn toch enigszins te reconstrueren.
Soms komen er verdrietige levensverhalen boven tafel. Ik zeg dan maar. ' het zij zo' en soms kunnen die 'stilgezwegen verhalen ' ons eigen leven verrijken..
Mocht ik nog iets tegenkomen over soeur Ludovica ik laat het u weten.
Alle goeds, Guido

Norah zei op 16 augustus 2023 om 00:03 uur

Hallo Jan en Léonie,

Zelf denk ik dat jullie overgrootmoeder niets met zuster Ludovica te maken heeft gehad.

Ik wil wel aannemen dat haar leven niet gemakkelijk geweest is, ze kreeg ook twee voorkinderen van wie een dochtertje dat erg jong overleed.
Mogelijke aanspreekpunten kunnen het Zeeuws archief zijn, eventueel de gemeente Goes. Verder het archief met patiëntengegevens Voorburg.
Ja Jeanne, ik heb ook de bidprentjes gezien(knappe verschijning), vond die notatie ook vreemd. Je verwacht dat niet 2 maanden erna, of sloeg het toch op haar man?
Hoe kom je erbij dat ze eerder protestant was?
Mvg.

Helena zei op 16 augustus 2023 om 07:41 uur

-In overlijdensakte van P.F. de Jongh , overl. in 1938 Goes, staat niets over 'zij woonde te Voorburg'. Is mogelijk een opmerking van degene dit overlijden in index noteerde. En dan nog maar de vraag welk Voorburg er bedoeld kan zijn? Moet men toch voorzichtig mee zijn. [..Heb dit recentelijk nog meegemaakt waarbij een zgn. oorlogskind in 1945 met onbekende vader gekoppeld werd aan een zus van de biologische moeder en zodoende al vele jaren in een overzicht genoteerd stond met ouders die niet zijn ouders waren...totdat de huwelijksakten van 1946 openbaar werden en bij inzien daarvan deze 'dwaling' ontkracht kon worden. (had intussen in de betreffende familie overseas wel onnodige anxiety teweeg gebracht...in de geest van ' is er soms nog een groter familiegeheim waarvan wij geen weet hebben?)..]

- Graven worden soms geruimd zonder dat nabestaanden dit op tijd te weten komen indien men die nabestaanden niet opgespoord kan krijgen en/of nabestaanden soms langere tijd de begraafplaats niet bezocht hebben of adreswijzingen van contactpersoon niet hebben doorgegeven. Voorbeeld: op R.K. Begraafplaats aan de Molenstraat in Helmond heb ik bij sommige oudere graven wel eens een briefje gespijkerd gezien nabij de grafzerk met de notitie dat men contact zoekt iv verjaring van grafrechten...en dat men dan 6 maanden de tijd kreeg eer men tot daadwerkelijke ontruiming over zou gaan.

- "..in het register van overledenen van de RK kerk te Goes is haar naam doorgehaald...' Zou het kunnen zijn omdat ze niet R.K. was en niet op die R.K. Begraafplaats begraven werd? In index van BR van Goes staat ze inderdaad als 'Hervormd'.

Opm.: de meeste bijdragen onder dit topic hebben niets te maken hebben met de O. L. Vrouwe ten Hemelopneming Kerk in Helmond. Het gebeurt wel meer en is niet zo erg. Kunnen dat beter ook hier proberen af te werken.
Advies: bij een vraag over andere voorouders beter een nieuw topic aanmaken en onder het 'genealogie' forum van BHIC plaatsen: https://www.bhic.nl/onderzoeken/forum

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.