Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De H. Lambertuskerk in Helmond

RK kerken

De Lambertuskerk in Helmond heeft een verborgen geheim. Het is een van de vele neogotische kerken in Noord-Brabant die in de negentiende eeuw zijn gebouwd ter vervanging van de middeleeuwse voorgangers. Die waren te klein geworden en werden zonder pardon gesloopt. Voor Helmond gaat dat verhaal niet helemaal op.


In Helmond bleef de oude toren staan, maar werd ‘ommanteld’ zoals de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed dat noemt. Inclusief de spits oogt de toren sinds het gereedkomen in 1861 als een neogotische kerktoren.

De kerk is een rijksmonument, maar herbergt nog een bijzonder stuk erfgoed: het Robustelly-orgel. Het werd vervaardigd door – de naam zegt het al – de Luikse orgelbouwer Robustelly. Hij bouwde het voor de kapel van de abdij in Averbode. Daar deed het dienst van 1772 tot 1798. Toen werd de abdij als gevolg van de inval van de Franse revolutionaire troepen in de Zuidelijke Nederlanden gesloten. Het orgel werd netjes in kisten verpakt en zo bleef het tot het kerkbestuur van Helmond het in 1822 kocht. Na die tijd werd het verschillende keren ‘verbouwd’, maar gelukkig werd het in 1975 in zijn oude luister hersteld.

Foto: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 413.017

Foto: Collectie voor het Rijksdienst Cultureel Erfgoed 413.017


C.S. Janssens C.S. Janssens, kapelaan van de Lambertuskerk in de jaren vijftig (Katholiek Documentatie Centrum, AFBK-2a16802)
Tot zover “de stenen”. De kerk was natuurlijk middelpunt van de parochie, maar als gelovige had je te maken met mijnheer pastoor. Middelaar tussen hemel en aarde. Ga er maar aan staan. De pastoor had een belangrijke taak. Kun je ze nog herinneren? Denk aan pastoor B.A.M. Rijken. Of aan zijn twee kapelaans in de jaren vijftig: de heren Janssens (hiernaast op de foto) en Van Oers (hieronder op de foto in zijn latere leven, als pastoor). Over deze mannen Gods weet je vast nog wel een verhaal of twee te vertellen. Je kunt ze hieronder met ons delen.


Reinier van Oers Reinier van Oers, kapelaan van de Lambertuskerk in de jaren vijftig. Op deze foto zien we hem wat jaren later, als pastoor te Zeeland, tijdens een kranslegging bij oorlogsgraven. (BHIC, BCL4253, fotograaf onbekend)

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.