Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Klooster H. Paulus in Eindhoven

Kloosters

Op 8 december 1860 begonnen de Zusters van Liefde van Tilburg met onderwijs en verzorging van oude vrouwen en hulpbehoevenden. Toen het oude gebouw niet meer voldeed besloot pastoor G.A. de Roij in 1910 tot de bouw van een nieuw klooster, waarvoor architect L. Kooken uit Eindhoven de plannen tekende.

Foto: BHIC, collectie Provincie Noord-Brabant
Foto: BHIC, collectie Provincie Noord-Brabant


Ook breidde hij de meisjesschool uit in 1913. Architect A.H. van Rijsingen bouwde in 1922 aansluitend een gymzaal en nieuwe lokalen.

In de tuin bouwde architect Kooken in 1930 een boerderij met woning voor de knecht.

De zusters trokken zich terug in 1958 en verhuisden naar de Gasthuisstraat. Het huis kwam in bezit van de parochie Stratum.

Foto: BHIC, collectie Provincie Noord-Brabant
Foto: BHIC, collectie Provincie Noord-Brabant


Het complex heeft een tijdlang gediend als verzorgingshuis, maar werd later omgebouwd tot studentenwoningen. Het was tot 2006 in gebruik bij het verpleeghuis Strijp en De Passaat, maar werd daarna in opdracht van SVVE De Archipel vervangen door een groots nieuwbouwplan Strijp.

Het oude bakstenen klooster had een heiligenbeeld in de topgevel. De rechtse vleugel stond haaks op de voorbouw. Hij bevatte de refter met daarboven, op de derde etage, de kapel. Links van het hoofdgebouw stond het schoolgebouwtje. Dit had een trapgevel en in de nis een beeld van Vincentius à Paulo. Een hekwerk omsloot het pand.

Bron: J. Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant, Alphen a/d Maas, 2010

4

Reacties (4)

Strijards zei op 8 november 2022 om 08:22 uur

Genoveva van Beek was de eerste Moeder Overste van dit succursaal -- deze nevenvestiging, dus -- van de in 1860 al immens gewassen congregatie van de zusters van Liefde van Schijndel. En die kloosterlijke organisatie was weer een afsplitsing van de congregatie van de zusters van Liefde van Tilburg. Genoveva was een "godsvruchtige dogter" van vrome en welgestelde notabelen te Strijp, die een groot perceel schonken aan de pastoor van dat dorp, Philippus van Griensven in 1861. Een stuk weide en een heel huis. Teneinde daarop en daarin een "Liefdesgestigt" te doen verrijzen "ter erbarming over kranke en hulpeloze Ouden van Dagen, weezen en meisjes uit de mindere stand ter "onderrigting" in de maatschappelijke en christelijke algemeene deugden die betamelijk zijn", aldus de fraaie notariële acte uit 1861. Van Griensven werd nu verschrikkelijk tegengewerkt door de burgerljke gemeente van Strijp. Want de kinderen die deze zusterschool aantrok, gingen (dus) niet meer naar de openbare Strijpse lagere school, waarvoor die gemeente jaarlijks per hoofd van de geschatte inwoners een forfaitair bedrag kreeg. Zulks ingevolge de Onderwijswet-Van der Palm. Uit 1806. Van Griensven kwam in grote moeilijkheden, toen hij bij het schoolplein een artesische put deed slaan. Die activiteit deed de derde tot en met vijfde onderlaag van het sedert de middeleeuwen gebezigde kerkhof rond de oude parochiekerk verschuiven in de richting van de gemeenschappelijke brandkuil op de dorpsdriehoek, de "gemeyne weide". Lijkengif uit de recentere lagen deelde zich mee aan het doorsijpelend Genderwater. In de grachten rondom de kerk. Maar de Strijpenaren plachten daaruit hun drinkwater te putten. gevolg: massale cholera-epidemieën en katterale koortsen. COVID was er niets bij. Allemaal de schuld van Van Griensven. Zei de burgemeester. En dus ook van Genoveva die zijn "willoos werktuig" was. Justitie kwam er tussen. Een boeiende reeks procedures. Fraaie in ambtelijk proza beschikbaar bij Justitie. Prachtverhalen. Over de nooddruft van die tijden.

Marilou NillesenBHIC zei op 8 november 2022 om 14:04 uur

Wat een verhaal, Gerard, het lijkt wel een drama in drie bedrijven. Fascinerend zeg.

Lennon Mevissen zei op 20 april 2024 om 23:08 uur

Ik ben al een enige tijd opzoek naar mijn oudtante, een Inlandse Javaanse vrouw die in de periode 1961-1966 in Huize Paulus / Paulushuis heeft gewoond. Haar naam van Simpen geboren in 1891 in Sidoarjo en overleden op 31-05-1966 in Huize Paulus, ze was weduwe van KNIL militair Jan Cornelis van Hagen (1896, Oosterbeek - 1955, Bandung)

Ik zoek mensen die in de periode 1961 - 1966 gewerkt hebben in dit tehuis, hopelijk kunnen zij mij iets meer vertellen over mijn oudtante Simpen van Hagen (ookwel J.C. van Hagen-Simpen) Wellicht zijn er in die periode foto's gemaakt van de bewoners etc.

Ik hoor het graag

Lisette KuijperBHIC zei op 25 april 2024 om 12:22 uur

Hartelijk dank voor je vraag, Lennon. Ik kan me goed voorstellen dat je op zoek bent naar meer informatie. Het archief van Huize Paulus is (in elk geval voor een gedeelte) aanwezig bij het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven: https://erfgoedkloosterleven.nl/. In dit archief bevinden zich ook lijsten met zusters die hier werkzaam zijn geweest.

Hopelijk kunnen ze je bij het Erfgoedcentrum meer vertellen, veel succes met je zoektocht!

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.