Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Klooster Mariëndaal in Sint-Oedenrode

Kloosters

De zusters Augustinessen van Windesheim werden in 1796 hardhandig uit hun klooster in Diest (België) verdreven. Via Eersel belandden ze in Sint-Oedenrode, waar ze kasteel Henkenshage konden huren. Toen in 1818 het slotje Dommelrode te koop werd aangeboden, verhuisden ze in 1819 daar naar toe met hulp van de Bossche aannemer Gerard van Zon. Ze noemden hun klooster Mariëndael.

Sint-Oedenrode, Mariendael c. 1930. Foto: BHIC, fotonr. SOE1682Dommelrode was oorspronkelijk een omgracht en versterkt zestiende-eeuws huis, dat al in de vijftiende eeuw genoemd wordt. Het kreeg zijn huidige vorm door de verbouwing onder kwartierschout Jonker Marcus van Gerwen in 1605. Het stond toen bekend als De Bocht en ook wel als ‘Boerenzweet’.

Graaf Maurits van Nassau La Leck kocht het kasteel in 1765 en sindsdien heet het Dommelrode. De zusters begonnen meteen na de aankoop met de nodige verbouwingen, waaronder een vleugel voor het pensionaat, dat in 1855 weer werd opgeheven. In 1833 volgde de bouw van de refter. Frater Antonius uit Tilburg ontwierp de kapel uit 1857.

Sint-Oedenrode, Dommelrode, (voormalig klooster Mariendael). Foto: © BHIC/Henk Buijks, 2006De twee vestigingen van de augustinessen, Mariendael in Sint-Oedenrode en Soeterbeeck in Deursen, fuseerden in 1954. De zusters verkochten Dommelrode aan de gemeente. Alle door de zusters gebouwde panden zijn in 1960-1961 afgebroken bij de restauratie en herinrichting tot gemeentehuis. Als zodanig werd Dommelrode in 1963 in gebruik genomen.

Sint-Oedenrode, eetzaal van Mariendael, 1951. Fotograaf: Fotopersbureau Het Zuiden. Foto: BHIC, fotonr. SOE1576Het L-vormige huis vertoont opvallend muurwerk met speklagen en heeft een vierkante toren met gebogen dak. Bij de restauratie is met behoud van een gedeelte van een oudere muur een nieuwe, langgerekte secretarievleugel gebouwd die in de hoofdvorm herinnert aan de pensionaatsvleugel van 1820.

De overige aanbouwen voor het klooster, waaronder de kapel, zijn verdwenen.

Het kasteel wordt omgeven door water en groen met strak vormgegeven haag- en boompartijen. Opmerkelijk is de rode kastanje die in zijn geheel verplaatst werd.

Bron: Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.

4

Reacties (4)

Willie Damen van de Mosselaer zei op 7 april 2019 om 20:03 uur

Op heden den 11 juni 1879 des morgens om 5 uur werd ik Carl Joseph Schindler, burgemeester der gemeente Sint-Oedenrode door Godefridus van Bracht veldwachter van genoemde gemeente onderricht, dat hij met Johannes Rooijakkers en Adriaan Kluijtmans een lijk uit de rivier de Dommel gehaald is dat herkend is als dat van Christiaan van Dijk 47 jaar geboren te Ginneken. Pater van de Orde der Redemptoristen, wonende te ’s-Hertogenbosch en tijdelijk alhier verblijvende in het klooster Dommelrode. Het lijk is onmiddellijk gebracht naar even gemeld klooster, het was geheel onbekleed. Maandag 9 juni in de namiddag omstreeks 6 uur, zijn de klederen en schoenen van genoemden pater aan den kant der rivier de Dommel op een hoop gevonden door Jacobus van den Bosch, knecht in het klooster ‘Dommelrode’, en naar dat klooster gebracht. Volgens opgave van den Heer Alexander van Heck, pastoor in deze gemeente welke bedoelde goederen in ontvangst heeft genomen, is er ook nog een los gevouwen briefje in de klederen gevonden bevattende de korte inhoud van een preek. Wij hebben ons dadelijk ter plaatse, waar het lijk gebracht was begeven, vergezeld van den heer Josephus Godefridus Raupp dokter in deze gemeente, welke de doodschouw hield. Het lijk was naakt, er waren aan het hem geen tekenen van een gewelddadige dood aanwezig. Hij is vermoedelijk bij ongeluk, terwijl hij zich wilde baden verdronken. Proces-verbaal is opgezonden naar de Arrondissement Rechtbank.

Marilou NillesenBHIC zei op 8 april 2019 om 20:48 uur

Jee Willie, wat een indrukwekkende bijdrage! Je ziet het zo voor je, de pater die alvast zijn preek heeft voorbereid, dan nog even wil gaan baden en dat het dan zo verdrietig eindigt. In welk archief heb je dit aangetroffen?

Willie Damen van de Mosselaer zei op 9 april 2019 om 10:26 uur

Procesverhalen Toegangsnummer 7634 Inventaris 99

Frans zei op 17 april 2021 om 09:55 uur

Een van de zusters was ze Lucia klein van stuk, later zijn de zusters naar Deursen bj Ravenstein gegaan waar ze pillen voor Organon inpakte waarschijnlijk wisten ze niet waar de pillen voor gebruikt werden.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.