Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Huis van de H. Nicolaas in Mariaheide

Kloosters

Ofschoon er in het begin van de twintigste eeuw maar een zeventigtal gezinnen in zijn parochie woonden, streefde pastoor G. van Haaren toch naar een klooster. In 1912 legde hij de eerste steen van het huis van de H. Nicolaas aan de latere Pastoor van Haarenstraat 44, dat hij uit eigen zak betaalde. Architect was J.H.H. van Groenendael.

Mariaheide, klooster H. Nicolaas, 1989. Foto: BHIC, fotonr. PNB001068995De Franciscanessen van Veghel betrokken op 31 mei 1912 hun klooster. Ze begonnen er een leer- en bewaarschool en hadden van 1915 tot 1939 een modevakschool met pensionaat. De latere leer- en bewaarscholen waren ondergebracht in uitgebreide, moderne aanbouwen aan de achterzijde.

In 1980 werd de achterzijde uitgebreid met appartementen voor de zusters. Een grote opknapbeurt volgde in 1983 met een ruime nieuwbouw aan de achterzijde, het vooraanzicht van het klooster bleef zo onveranderd. Tot de communiteit op 3 september 2003 werd opgeheven, woonden er bejaarde zusters.

In oktober 2003 werd het ‘Heise’ klooster verkocht aan de Stefanie Stichting. Na verbouwing werd het voormalige klooster in maart 2009 als zorgcentrum Van Haarenstaete in gebruik genomen. De kloostertuin bleef behouden, omdat de gemeente in 2004 besloot de hier geplande zorgwoningen niet te bouwen.

Mariaheide, voormalig klooster van de H. Nicolaas. Foto: © BHIC /Henk Buijks, 2007

Mariaheide, voormalig klooster van de H. Nicolaas. Foto: © BHIC /Henk Buijks, 2007

Het deels gepleisterde, bakstenen gebouw is in neorenaissance stijl opgetrokken. De ramen zijn vernieuwd evenals de voordeur, waarvan het oude bovenlicht met glas-in-lood bewaard is gebleven. Rechts van de deur bevindt zich een gevelsteen met het opschrift: PRIM LAP POS./ G.S. VAN HAAREN/ PAROCHUS/ MARIAHEIDE/ A.D. MCMXI OCT VI. Het klooster is een gaaf onderdeel van de historische bebouwing en wordt omgeven door een grote tuin.

Bron: Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.