Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Hof van Solms of Sint-Franciscushof te Oirschot

Kloosters

In 1904 kochten de Franciscanessen van Oirschot het huis van burgemeester Van Baar aan de Koestraat om daarin een verpleeg- en ziekenhuis te vestigen voor oude en zieke zusters. Ze noemden het Sint-Franciscushof. Het huis werd uitgebreid met een kapel en een achtervleugel, die in 1937 nog werd verlengd.

Oirschot, Hof van Solms, 1986. Foto: BHIC, fotonr. PNB001045708In 1964 volgde een grote verbouwing onder leiding van architect A. Vermeulen uit Eindhoven. Toen kreeg het gebouw zijn oude naam Hof van Solms terug. De zusters verhuisden in 1987 naar de nieuwbouw bij het klooster Catharinenberg. Hof van Solms werd in 1981 verkocht en is nu in gebruik als horecagelegenheid.

De naam Hof van Solms is historisch: in 1663 schonk gravin Van Solms huis Vredenburgh aan de chirurgijn Arnold Fey sr. uit dank voor een geslaagde operatie. Fey oefende er zijn praktijk uit tot zijn zoon het huis kocht in 1666. Deze liet het afbreken en bouwde een nieuw huis, vermoedelijk naar zijn eigen ontwerp. Het hoofdgebouw was klaar in 1671. De twee naar voren springende vleugels volgden later. De vleugel aan de kant van de Heistraat diende als koetshuis met stallen, de andere zal bedoeld zijn als praktijkruimte en ziekenzaaltje.

Er is in de loop der tijden veel aan veranderd. Het huis kende na de dood van Fey verschillende eigenaren en via Johan Sönhgen kwam het Hof van Solms in 1829 in handen van Guilielmus van Baar, een fabrikant in Oirschot.

Het hoofdgebouw telt twee bouwlagen met haaks hierop twee lagere zijvleugels. Deze hebben tegenwoordig de huisnummers 14 en 18. De zijvleugel nummer 18 is vermoedelijk ouder dan de zijvleugel nummer 14, die negentiende-eeuws aandoet. Beide vleugels zijn geheel geel gesausd.

Bron: Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.