Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

Het Sint-Bernardusgesticht in Oud-Gastel

Kloosters

Volgens de Leerplichtwet van 1900 moesten meisjes vanaf zeven jaar in plaatsen waar geen zusterschool was, openbaar onderwijs gaan volgen. Pastoor R. van Aalst haastte zich in 1901 dan ook om zo snel mogelijk een zusterhuis in zijn parochie te krijgen.

Oud en Nieuw-Gastel, Bernardusgesticht, 1986. Foto: BHIC, fotonr. PNB001051721Nog voor er een overeenkomst met de Zusters van Etten was getekend, begon aannemer Petrus Bus al met de bouw van het klooster aan de Kerkstraat, naar ontwerp van P. van Genk. De zusters huurden het van het kerkbestuur. In 1920 werd de school vergroot en in 1935 het klooster.

De zusters vertrokken in 1959. Het pand is toen verbouwd tot woonhuis voor het hoofd van de Bernardusschool en in de rechter helft van het gebouw kwam de bibliotheek. In het begin van de jaren tachtig verhuisde deze naar de voormalige schippersschool en werd het gebouw parochiehuis. Later werd er ook kinderdagopvang gehuisvest.

De Rabobank kocht het in het midden van de jaren negentig met het oog op nieuwbouw. Dit plan is niet door gegaan. Het voormalige klooster is toen gekocht door aannemersbedrijf Huismans uit Dinteloord. Eind 2006 vernielde een brand het achterste gedeelte vrijwel geheel. Het voorgebouw staat op de gemeentelijke monumentenlijst, maar door onenigheid over de bouwplannen verkeerde het anno 2010 in nogal vervallen staat.

Bron: Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.