Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De St. Pauluskerk in Someren

RK kerken

Wat weet jij nog van het rijke roomse leven dat zich in en rondom de Pauluskerk afspeelde? En van de mannen Gods die er vroeger de scepter zwaaiden? Over meneer pastoor en zijn kapelaans weet jij vast nog wel een verhaal of twee te vertellen. Deel ze met ons!

De Pauluskerk in Someren
De Pauluskerk in Someren (bron: website Franciscusparochie Asten)

De Pauluskerk was het middelpunt van een gelijknamige parochie, gesticht in 1965. Omdat die parochie er eerder was dan de kerk (de eerste steen werd pas in 1967 gelegd) moesten de parochianen van de nieuwe kerkgemeenschap eerst nog elders gehuisvest worden. Zij konden terecht in de kantine van de Technische school aan de Kanaalstraat. Dit was dus een zogeheten 'noodkerk', waar weinig meer aanwezig was dan de basisbenodigdheden: podium, altaar, stapelstoelen. Ook de aula van de Paulusschool deed dienst als plek van samenkomst.

Bouwpastoor Bert Lammers (coll. fam. Van Laarhoven-Lammers)
Bouwpastoor Bert Lammers (coll. fam. Van Laarhoven-Lammers)

Ondertussen werd begonnen met de bouw van een nieuwe kerk. De bouwpastoor was de eerwaarde heer Lammers. Voor het ontwerp van de nieuwe kerk tekende de architect Van Heugten. In Someren was geld ingezameld op de bouw ervan te bekostigen.

Het resultaat was een moderne kerk. Opvallend aan het interieur is dat deze in het teken stond van een kring. De stoelen vormden de ene helft, en met het kerkkoor achter het altaar wordt de cirkel rondom het altaar gesloten. Een bijzonder gebouw, dat in 1968 werd ingezegend door de bisschop van Den Bosch, mgr. Bluijssen. Tot in 2017 heeft het dienst gedaan als plek van rooms-katholieke eredienst. Wat de toekomst voor dit voormalige godshuis in petto heeft is op dit moment nog onzeker.

 

Dit verhaal is op 1 april 2020 aangevuld met een foto van pastoor Lammers. Redactie.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.