Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De Sint-Servatiuskerk in Oijen

RK kerken

Misschien wordt de Servatiuskerk ooit nog wel eens een monument. Immers: op den duur wordt ook het nieuwe oud en eerbiedwaardig. De Oijense kerk is typerend voor de jaren zestig: een zaalkerk met als het ware een podium waarop alle gewijde handelingen kunnen plaatsvinden. Niet gehinderd door pilaren, hebben alle mensen in de kerk er goed zicht op.De waterstaatskerk in Oijen (foto: Collectie BHIC)
De waterstaatskerk in Oijen (foto: Collectie BHIC)

Oijen had trouwens al heel lang een kerk. De eerste vermelding dateert uit 1139 en ook toen al was die toegewijd aan Sint Servatius. Een zelfstandige parochie was Oijen toen nog niet; samen met het naburige Teeffelen vormde het dorp één kerkelijke eenheid.

De kerk werd in 1648 in gebruik genomen door de protestanten. Na 1795 zagen de katholieken van Oijen dat overal de katholieken hun kerken terugkregen. Zij waagden dus ook een poging, maar zo eenvoudig bleek dat niet te zijn. Het schriftelijk bewijs dat de kerk hen eens had toebehoord, was bij een brand verloren gegaan.Foto: BHIC / Henk Buijks, 2010

Foto: BHIC / Henk Buijks, 2010Pastoor Kleijn

Pastoor Th. Kleijn (foto: Paul van der Werff, bron: collectie Stadsarchief Oss, id.nr. BCO015141)

 

Uiteindelijk kregen de Oijense katholieken hun middeleeuwse kerk toch terug, maar ze waren er niet lang tevreden mee: in 1837 werd een nieuwe kerk in gebruik genomen. Deze waterstaatskerk heeft het langer uitgehouden dan veel van haar tijdgenoten. Ze ruimde niet het veld voor een negentiende-eeuwse neogotische kerk, maar werd pas in 1968 gesloopt. In 1964-1965 was er al een moderne kerk gebouwd.

Die kerk is na ruim 40 jaar eigenlijk alweer te groot geworden. In 2008 waren er plannen om hem te slopen en er een kleinere voor in de plaats te bouwen, tegelijk met het herinrichten van de dorpskern. Zowel de parochie als het bisdom en de gemeente Lith waren voorstander, maar kwamen niet tot overeenstemming. En dus is de kerk gewoon blijven staan.

Op de foto hieronder zien we een van de pastoors van de parochie H. Servatius, de priester Th. Kleijn, die de H. Mis opdroeg met ingang van de jaren zestig. Aan hem en aan de andere geestelijken van vroeger leven vast nog wel herinneringen bij de oudere generaties uit Oijen. Denk bijvoorbeeld ook aan Kleijns voorganger, H.C. Sanders, die in 1953 als pastoor in de parochie werd ingehaald.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.