Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De Missionarissen van Mill Hill MHM

Paters & Nonnen

De Sint Jozef Congregatie van Mill Hill of liever (het is nu eenmaal een Engelse congregatie) de 'St. Joseph's Foreign Missionary Society' is een echte missiecongregatie, opgericht met als doel het evangelie te verkondigen onder de niet-geëvangeliseerde volkeren buiten Europa.

De oprichter was Herbert Vaughan (1832-1903), die later kardinaal-aartsbisschop van Westminster zou worden. In 1864 kwam de eerste goedkeuring voor zijn plan om in Mill Hill, een voorstadje van Londen, een seminarie te beginnen voor de opleiding van priester-missionarissen. In 1866 werd de stichtingsakte getekend en midden 1869 begon de bouw van het Mill Hill-seminarie, waarvan de kapel in 1873 werd ingewijd.

In 1908 keurde het Vaticaan de statuten goed. De Latijnse benaming voor de congregatie is Societas Sancti Josephi pro Missionibus exteris de Mill Hill apud Londinum ofwel Sint Jozefs congregatie voor buitenlandse Missies van Mill Hill (bij Londen), maar we noemen ze meestal Fathers van Mill Hill of Paters van Mill Hill.

Hoe Engels deze missiecongregatie ook lijkt, er is ook een belangrijk Nederlands (Noord-Brabants) aandeel. Al in 1871 kwam Vaughan naar Nederland om studenten te werven voor zijn missiecollege en drie jaar later waren al acht van de dertig studenten Nederlands. Ondanks dat eind jaren tachtig het aantal Nederlandse aanmeldingen terugliep door concurrentie van andere missionerende congregaties, werd er in 1890 in Roosendaal een missiehuis geopend.

En met succes, want dat bloeide. Volgden hier aanvankelijk alleen Nederlandse studenten hun opleiding, vanaf 1895 werd de studentenpopulatie internationaler. Begin twintigste eeuw werden de opleidingsmogelijkheden in Nederland zelfs verder uitgebreid en in 1936 was ongeveer de helft van de missionarissen binnnen de congregatie Nederlands, de andere helft Engels.

In Noord-Brabant hadden de Missionarisen van Mill Hill huizen in Roosendaal (Mill Hill College en missiehuis Sint Jozef) en in Tilburg (Sint Jozef-Studiehuis). Verder waren er in Nederland huizen in Arnhem, Hoorn, Haelen en Oosterbeek. Buiten Nederland zijn de paters en broeders van Mill Hill actief in Afrika, Australië, Brazilië, de Filippijnen, India, Indonesië, Maleisië, Nieuw-Zeeland en Pakistan.

Foto’s
Herbert Vaughan (1832-1903). Bron: Wikipedia.
Broeders in 1962. Bron: Katholiek Documentatie Centrum, 1A15832.
De Tilburger Joannes Josephus Aelen (1876-1950) (staande links) was als missionaris van Mill Hill pastoor van Nellore in India, 1915. Fotograaf: Schneider Utrecht. Bron: Regionaal Archief Tilburg, fotonr. 006406.

Bronnen
Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.
Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960, lemma Missionarissen van Mill Hill.
Website Mill Hill Missionaries.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.