Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De H. Willibrorduskerk in Waalre

RK kerken

In 2012 vierde de Willibrordusparochie in Waalre het 1300-jarig bestaan. Op haar site geeft de parochie toe dat de oprichting ‘ongeveer’ in 712 plaatsvond. Maar dat de parochie bijzonder oude papieren heeft, staat wel vast.

De oude Willibrorduskerk (foto: L.M. Tangel, 2006. Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 901.015)Waalre wordt namelijk genoemd in het oudste geschrift over Noord-Brabant. Het is een oorkonde waarin een lokale edelman een stuk grond bij Waalre schenkt aan de H. Willibrord. In die tijd moet er een houten kerkje hebben gestaan, dat rond 1100 werd vervangen door een stenen exemplaar. Deze kerk, aan de tegenwoordige Oude Torenstraat, werd in de vijftiende eeuw vergroot en verbouwd in gotische stijl.

De oude kerk werd in het begin van de twintigste eeuw te klein en in 1929 werd de huidige Willibrorduskerk ingewijd. Naar hun oude kerk keken de katholieken van Waalre niet meer om en gelukkig kocht de gemeente in 1939 het sedertdien behoorlijk vervallen gebouw.

Tijdens de restauratie werden de resten van de romaanse kerk van rond 1100 en van de verbouwingen uit de vijftiende eeuw ontdekt. Deze resten zijn te zien in het huidige gebouw, dat nu een monument is voor alle Brabantse militairen en verzetsstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog en in de oorlogen daarna zijn gesneuveld.

Pastoor Kolsteren

De parochie kocht in 2014 de oude kerk terug van de gemeente, om er weer kerkdiensten te vieren. Het kerkgebouw aan de Markt werd namelijk langzamerhand te groot…

De ‘nieuwe’ Willibroduskerk (foto: BHIC, Collectie Provincie Noord-Brabant)Reageer hieronder en deel je herinneringen aan de kerk, het leven in de parochie en de geestelijken van vroeger. Zoals aan pastoor pastoor A.J. de Glas, die in 1932 op 45-jarige leeftijd in de parochie werd ingehaald, en ondersteund werd door kapelaan H.A.M. Tünissen. Of aan pastoor W.Th.H. Kolsteren, die de parochie in de jaren zestig bediende.

Foto's

  • De oude Willibrorduskerk. Foto: L.M. Tangel, 2006. Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, nr. 901.015
  • Huldiging bij gelegenheid van het zilveren priesterjubileum van W.Th.H. Kolsteren, toen nog pastoor van de parochie H. Catharina in Heusden. Het jaar daarna werd hij pastoor in Waalre. Foto: Fotopersbureau Altena. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, nr. hsd04236
  • De ‘nieuwe’ Willibroduskerk. Bron: BHIC, Collectie Provincie Noord-Brabant
8

Reacties (8)

Koen Dircksens zei op 12 december 2018 om 18:57 uur

Kapelaans in Waalre in de jaren veertig: Schoenmakers en De Koning.

Mariët BruggemanBHIC zei op 12 december 2018 om 20:53 uur

Bedankt Koen, voor je reactie. Heb je zelf nog herinneringen aan de beide kapelaans of misschien aan de kerk?

ir T.F. van Dijk zei op 4 september 2019 om 12:30 uur

kapelaan in Waalre op Dolle Dinsdag 5 september 1944:
kapelaan Vogels laat op verzoek van Frans van Dijk, hoofd van de verzetsgroep Waalre de politieman in Duitse dienst L. plechtig zijn eed op Hitler afzweren bij FvD in huis op de toenmalige Stationsstraat.

Marilou NillesenBHIC zei op 4 september 2019 om 15:48 uur

Indrukwekkende aanvulling, T.F. van Dijk, dank daarvoor. Ik neem aan dat Frans van Dijk familie is? Werd daar na de oorlog nog over gesproken?

ir T.F. van Dijk zei op 4 september 2019 om 17:58 uur

Frans van Dijk was mijn vader.

Marilou NillesenBHIC zei op 4 september 2019 om 18:49 uur

Ah, duidelijk. Sprak uw vader na de oorlog vaak over het verzet? Of werd daar eerder over gezwegen?

Jan van den Dungen zei op 28 februari 2021 om 12:05 uur

Opvallend is inderdaad de aanvulling van Theo van Dijk over kapelaan Vogels, omdat Waalre in die tijd geen kapelaan of pastoor Vogels had. Wel in 1922 toen kapelaan J. Vogels (*Woensel 1893) vanuit Diessen naar Waalre kwam en definitief weer vertrok in 1939 om in Ommel pastoor te worden, nadat hij enkele jaren in Son had vervangen. De volgende ‘Vogels’: kapelaan J.A.M.A. Vogels werd pas in 1958 in Waalre benoemd.
Om het nog complexer te maken: Kapelaan Piet Vogels (*Leende 1915) stond vanaf oktober 1940 als kapelaan aan de Caecilia-parochie in het naastgelegen Veldhoven, bleef daar tot 1947, werd vervolgens kapelaan van de Petrusparochie van Bergeyk-’t Hof en vertrok er in 1958 om pastoor te worden van de St. Martinusparochie in Eindhoven-Tongelre. In 1944 was Piet ‘pas’ 31 jaar.
Daardoor valt aan te nemen, dat de toen 51-jarige J.F.A. Vogels, inmiddels pastoor in het Maria-oord Ommel bij Asten, in september 1944 –op verzoek- even terugkeerde naar Waalre om in het huis van linnenfabrikant Frans van Dijk de ‘Duitse’ politieman zijn eed op Hitler af te laten zweren

Marilou NillesenBHIC zei op 1 maart 2021 om 09:44 uur

Nou Jan, wat je zegt: het klinkt behoorlijk complex. Maar goed dat jij het zo weet te duiden want de naamsverwarring ligt hier wel erg voor de hand. Ik ga mee in jouw theorie dat het dan om J.F.A. Vogels zou moeten gaan.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.