Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De H. Willibrorduskerk in Diessen

RK kerken

Tot de bezittingen die aan de H. Willibrord geschonken werden, behoorde ook Diessen. Het was een complex van boerderijen met hoogstwaarschijnlijk een eigen kapel. Het eerste schriftelijke bewijs hiervan dateert uit 1069 toen paus Alexander II bevestigde dat Diessen destijds bezit was van Willibrord en dat hij het, net als al zijn andere bezittingen, had nagelaten aan het klooster in Echternach, in het tegenwoordige Luxemburg.

Een eeuw of wat later wordt het kapelletje vernoemd in een geschrift van de abdij van Echternach en wordt het zelfs als een ‘basilica’ aangeduid. Nogal overdreven, zo lijkt het, voor een houten gebouwtje met een dak van stro. Stenen gebouwen waren er in deze streken destijds nog nauwelijks. Wel werd het gehucht Diessen langzamerhand zo belangrijk dat het omstreeks 1200 een zelfstandige parochie werd. Maar ook toen was de kerk nog van hout.


De eerste sporen van een stenen gebouw dateren van rond 1300 en de huidige kerk moet halverwege de vijftiende eeuw zijn gebouwd. Het project kreeg circa 1500 zijn bekroning, toen de toren gereed kwam.

In de loop van de zestiende eeuw groeide Diessen en kwamen er ook steeds meer pelgrims naar het dorp om de H. Willibrord te vereren. De kerk werd uitgebreid en kreeg de vorm van een voor de Brabantse Kempen typische ‘pseudobasiliek’, zoals de bouwhistorici dat noemen. Toch nog een beetje basiliek, dus.

In 1648 kwam de kerk in protestantse handen en moesten de katholieken van Diessen het aanvankelijk zonder godshuis doen. In 1672 bouwden zij een schuurkerk op het Laar, die in 1736 instortte. Eén jaar later betrokken zij een nieuwe schuurkerk, tot 1798, toen de middeleeuwse kerk weer rooms werd en dat is hij tot vandaag de dag. De altaren en de preekstoel zijn afkomstig uit de schuurkerk, de overige inventaris is overwegend negentiende-eeuws.

Foto: BHIC / Frans v.d. Pol, 2013Foto: BHIC / Frans v.d. Pol, 2013

De kerk was natuurlijk middelpunt van de parochie, maar als gelovige had je te maken met mijnheer pastoor en zijn kapelaans. Je hebt vast nog veel herinneringen aan ze. Aan pastoor M. van der Linden (hieronder op de foto in Lith) en zijn kapelaan A.C. van de Sande bijvoorbeeld, die in de jaren vijftig het gezicht waren van de Willibrorduskerk. Of aan pastoor J. Vogels, die met ingang van 1961 de heilige missen verzorgde. Wie herinnert zich deze geestelijken nog? Deel je verhalen met ons hieronder.


Pastoor Van der Linden    

Sacramentsprocessie te Lith, 1938. Op de foto o.a. drie heren (geestelijken); pastoor v.d. Linden, Antoon de Bekker en vooraan een pasgewijde subdiaken (kan men zien aan de vorm van het kazuifel). Deze subdiaken is de broer van mevrouw de Goeij-de Vree. (BHIC, DCLIT-000083)

 

Vogels, J 21-6-8, 19-5-61

Linden, M vd 17-2-86, 22-4-32 "BHIC, , 1938,

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.