Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970

De H. Martinuskerk in Rucphen

RK kerken

Van elke architect zou je eigenlijk minstens één belangrijk werk moeten behouden. En als het om architect Johan Berben gaat, is de Martinuskerk in Rucphen een goede kandidaat.


De Rucphense kerk is een mooi voorbeeld van Berbens oeuvre en bovendien gaaf bewaard gebleven. Typisch zijn de expressionistische elementen in het ontwerp. Die wijken af van de traditionalistische stroming welke in de tijd dat de kerk werd gebouwd - jaren dertig - de overhand kreeg. Dat de toren na 1944 is herbouwd, doet niets af aan de waarde van het gebouw.

De Martinuskerk in Rucphen is dan ook een rijksmonument, samen met de pastorie en het kerkhof naast de kerk. Na een grondige restauratie, gestart in 2014, werd de kerk op 27 maart 2015 opnieuw in gebruik genomen. Om de restauratie van de kerk te betalen werd de pastorie verkocht.

Tot zover het verhaal van de kerk. Welke herinneringen heb je nog aan pastoors en kapelaans van de Martinuskerk? Want de kerk stond centraal in het godsdienstige leven van vroeger. Maar de bezieling van een parochie moest natuurlijk komen van deze mannen Gods.

De Martinuskerk in de steigers (foto: BHIC / Frans van de Pol, 2015)De Martinuskerk in de steigers (foto: BHIC / Frans van de Pol, 2015)


Pastoor Bruinsma

Pastoor E.P.J. Bruinsma (Katholiek Documentatie Centrum, AFBK-3a1837)

Ze zullen er maar druk mee zijn geweest, pastoor Van der Heijden en zijn kapelaan Fr.J. de Bakker, die in de jaren vijftig de kerk onder hun hoede hadden. Of denk aan pastoor Bruinsma, die in de jaren zestig de heilige mis verzorgde.


Ook over hem weet je vast nog wel een verhaal te vertellen. Je kunt ze hieronder met ons delen!


Pastoor Van der Heijden  

Rucphen: Sint Martinusstraat 3, leerlingen van de bewaarschool, met op de bovenste rij, v.l.n.r., pastoor Harrie van der Heijden, Annie Lauwerijssen en Koosje Schrauwen. Op de rij daaronder, staand, Naante van Peer, Joke Hendrickx, Rina Konings, ? Antonissen, ? Voeten, ?, Lucie den Ouden en Nellie Lauwerijssen. Op de derde rij van boven: Jan de Smet, Jan Roks, Marcel Schrauwen, Ad Martens, ?, ? Struijs, Rini van den Maagdenberg en ?. Op de tweede rij van onder, gezeten, Johan van Dijk, ?, Hans van Steen, Cor van Dorst en met het hoofd half gekeerd, ?. Op de voorste rij, gezeten, Ad Verlaar, Jac. Suijkerbuijk, ? Antonissen, Theo Hagedoorn en ?" (West-Brabants Archief, RAW014040578, fotograaf onbekend)


Pastoor Van der Heijden  

Rucphen 1955, Sprundelseweg 27a en 37b; op 4 oktober 1955 bezocht prins Bernhard, tweede van links, West-Brabant, zo ook de rijkswerkplaats in Rucphen. Hij wordt, onder toeziend oog van burgemeester P. Alberts, links naast hem, voorgesteld aan de plaatselijke geestelijken, met v.l.n.r. H. van der Heijden, pastoor van Rucphen, A. van Mierlo, pastoor van Zegge, diens broer L. van Mierlo, pastoor van Sprundel en M. Huijbrechts, bedrijfsaalmoezenier. (West-Brabants Archief, RAW014041925, fotograaf onbekend)

 

 

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.