Het rijke roomse leven in brabant 1900-1970
Paters & Nonnen

Deze orde wortelt in de traditie van de Regel van Benedictus. De ruime opzet van deze regel maakte het mogelijk dat hij op meerdere manieren kon worden nageleefd. In de verschillende abdijen kregen bepaalde aspecten van de regel meer of minder nadruk.

Zusters Godelieve en Benigna in Koningshof, 1968. Fotograaf: Robin Lutz. Bron: KDC, fotonr. 1A24580.Het eerste vrouwenklooster dat de leefwijze van de Cisterciënzers aannam is Notre Dame du Tart bij Cîteaux in 1125. Het eerste cisterciënzerklooster voor monialen in Nederland was al vóór 1200 gevestigd in Niawier in Friesland.

De Ordo Cisterciensium Strictioris Observantiae ofwel de Orde van de Cisterciënzerinnen van de Stricte Observantie, is waarschijnlijk bekender onder de naam Trappistinnen. Die naam is ontleend aan het klooster La Trappe, in de zeventiende eeuw in Frankrijk gesticht. In 1903 vestigde zich een aantal Franse trappistinnen in De Rendierhoeve bij Tilburg, omdat ze uit hun eigen land verdreven waren door de antiklerikale wetten aldaar. Na de Eerste Wereldoorlog keerden ze naar Frankrijk terug. Om dezelfde reden hadden zich tot 1919 in Boxtel Trappistinnen gevestigd, afkomstig uit de priorij Notre Dame de Bonne Espérance in la Cour Pêtral.

In 1881 was de trappistenabdij Koningshoeven in Berkel-Enschot gesticht. Daar bleek bij familiebezoeken veelvuldig dat er vraag was naar een klooster voor vrouwen. Maar de abt moest meisjes die wilden intreden dan naar het trappistinnenklooster van Chimay in België verwijzen. Hij besloot daarom in Berkel-Enschot een klooster voor monialen te stichten. Dat werd een trappistinnenklooster met een regel volgens de ‘strenge observantie’.

Zusters in de boekbinderij van Koningsoord, 1989. Fotograaf: Robin Lutz. Bron: RAT, fotonr. 061837.De trappistinnen vormen een contemplatieve orde. Dat wil zeggen dat ze zoeken naar vereniging met God door Jesus Christus en dat in een gemeenschap van zusters. Hun dagritme bestaat uit gebed, werk, lezen en studie. De communiteiten bieden tegenwoordig gastvrijheid aan hen, die een spirituele ambiance zoeken.

In Noord-Brabant waren er kloosters in Berkel-Enschot (klooster Notre Dame du Perpetuel Secours in De Rendierhoeve en de abdij O.L. Vrouw van Koningsoord) en in Boxtel (Klooster in huize Jachtrust). 

Buiten Noord-Brabant was er nog een trappistinnenklooster in Arnhem. Buiten de landsgrenzen werden er vanuit Berkel-Enschot nog andere trappistinnenkloosters gesticht: in de Eifel in 1952, in de Elzas in 1954 en in Oeganda in 1964. Er zijn trappistinnenkloosters in Afrika, Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië.

Foto’s
Berkel-Enschot, de zusters Godelieve en Benigna in Koningshof, 1968. Fotograaf: Robin Lutz. Bron: Katholiek Documentatie Centrum, fotonr. 1A24580.
Berkel-Enschot, zusters in de boekbinderij van de abdij  O.L.V. van Koningsoord, 1989. Fotograaf: Robin Lutz. Bron: Regionaal Archief Tilburg, fotonr. 061837.

Bronnen
Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.
Website van de Trappistinnen en Trappisten.

Reactie toevoegen

Je e-mailadres is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.